Защита интеллектуальной собственности

комп'ютерних програм, баз даних" шляхом видачі контрольних марок та впровадженням Єдиного реєстру їхніх одержувачів.  

Щодо програмного забезпечення розпорядженням Кабінету Міністрів України у травні 2002 року затверджено Концепцію легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням. Концепцією передбачено: легалізацію програмного забезпечення; організацію боротьби з незаконним використанням програмного забезпечення; розбудову вітчизняної індустрії програмного забезпечення. 10 вересня 2003 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади". Нині активно здійснюються заходи щодо реалізації положень концепції та постанови.  

Згідно з нормами Митного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності" від 28 квітня 2001 року запроваджено дієвий механізм контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, на які поширюються права інтелектуальної власності. Контроль здійснюється за за­явою власника прав інтелектуальної власності відповідно до норм зазначеного законодавства.

Треба зазначити, що Держдепартамент тісно співпрацює з Верховним судом України, Вищим господарським судом України та Академією судців. Так, першим важливим результатом такої співпраці можна вважати створення у 2001 році спеціалізованої колегії суддів Вищого господарського суду України з розгляду справ, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності

На сьогодні в Україні в системі господарських судів створено спеціалізовані колегії суддів та судові палати з розгляду справ, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності. Запроваджено також відповідну спеціалізацію судців у місцевих господарських судах.  

З метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного розгляду справ про порушення прав інтелектуальної власності Держдепартамент також бере участь у вирішенні питань, пов'язаних з удосконаленням експертного забезпечення судочинства, зокрема у практичній підготовці судових експертів.  

Ще одним напрямом діяльності Держдепартаменту є підвищення кваліфікації суддів з питань інтелектуальної власності.  

Протягом останніх двох років отримано схвальні відгуки від кількох міжнародних організацій щодо значних позитивних зрушень у сфері інтелектуальної власності в Україні.  

Так, Всесвітня організація інтелектуальної власності, одна із 16 спеціалізованих установ ООН. головною метою якої є координація діяльності з усіх питань інтелектуальної власності і сприяння такій діяльності засобами міжнародного співробітництва, у листі від 7 жовтня 2004 року відзначила:

· важливі досягнення у національному законодавстві;

· значне підвищення рівня обізнаності у сфері інтелектуальної власності серед урядовців, фахівців з інтелектуальної власності, ділових та наукових кіл та серед громадськості.  

Коаліція захисту прав інтелектуальної власності (СІPR) - міжнародна громадська організація, діяльність якої ґрунтується на партнерстві ділового співтовариства з органами державної влади і має за мету посилення захисту прав, удосконалення правової практики та проведення реформ у сфері інтелектуальної власності, вважає, що Україна досягла значного прогресу у цій сфері, а саме:

· українське законодавство практично наблизилося до відповідних міжнародних стандартів;

· Урядом України створено відповідні механізми для реалізації правових норм, а також для координації діяльності відповідних міністерств і відомств з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності.  

Крім того, всесвітньо відома компанія "The Gallup Organization" у листі від 23 вересня 2004 року, характеризуючи роботу

1 2 3 4

Похожие работы