Защита прав исполнителей

прав шляхом внесення відповідних виправлень, публікацій у пресі про допущене порушення або іншим способом.

Якщо буде достатньо даних про порушення авторського права та суміжних прав, суд, арбітражний суд мають право ухвалити рішення про заборону випуску твору, фонограми, виконання постановки, передачі в ефір і по проводах, про припинення їх розповсюдження, про вилучення, конфіскацію всіх примірників твору або фонограми.

Суд, арбітражний суд можуть ухвалити рішення про знищення або відчуження всіх примірників твору або фонограми, щодо яких встановлено, що вони були виготовлені або розповсюджені з порушенням виключних прав суб'єктів авторського права та суміжних прав. За рішенням суду знищеними можуть бути усі кліше, матриці, форми, оригінали, магнітні стрічки, фотонегативи та інші предмети, за допомогою яких відтворюються примірники твору, фонограми, програми мовлення, а також матеріали і обладнання, що використовуються для їх відтворення.

Охорони авторського права тією чи іншою мірою стосуються також закони України "Про мови в Українській РСР" від 9 листопада 1989 p. 1, "Про рекламу" від 3 серпня 1996 p. 2, "Про видавничу справу" від 5 червня 1997 р. 3, "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" від 23 вересня 1997 р. 4, "Про професійних творчих працівників та творчі спілки" від 7 жовтня 1997 p. 5, "Про кінематографію" від 13 січня 1998 р. 6, "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" від 23 грудня 1998 p. 7

2. Інформаційне забезпечення реєстрації авторського права і договорів про права автора на твір

 Останнім часом ІВ в усьому світі стає більш поширеним об'єктом ринкових відносин. Проблема захисту авторських прав, у цьому зв’язку, набуває значної актуальності. Одним із механізмів запобіжного захисту авторських прав є їх реєстрація у відповідних реєстрах

З огляду на це важливого значення надається інформаційному забезпеченню авторів щодо реєстрації їх права на наукові, літературні, художні твори.

 Інформаційне забезпечення здійснюється МОН в особі Державного департаменту ІВ, що діє у складі зазначеного Міністерства (Департамент) ДП "УААСП"; ДП "Інтелзахист"; ДП "Укрпатент" (див. дод. 5)

 Державну реєстрацію авторського права в Україні затверджено нормами Закону України "Про авторське право і суміжні права"[ ]

 Суб'єктам авторського права надана можливість зареєструвати своє авторське право у відповідних реєстрах. Реєстрація здійснюється для засвідчення авторства на оприлюднений або не оприлюднений твір.

 Зареєструвати авторське право суб'єкти можуть у будь-який час протягом терміну його охорони: всього життя самого автора і 70 років після його смерті. Реєстрація - це право автора, а не його обов'язок. [ ]

 Порядок державної реєстрації авторського права було встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 18. 07. 1995р. №532 "Про державну реєстрацію здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27. 12. 2001р. №1756 "Про державну реєстрацію авторського права на твір" (далі - Порядок) [ ]

 Ним визначено процедуру подачі заявок на реєстрацію авторського права які стосуються права автора на твір, їх розгляду, публікації відомостей про цю реєстрацію, видачі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір і Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір.

 Розгляд заявки і прийняття рішення про реєстрацію авторського права на твір або про відмову в реєстрації здійснюється протягом місяця від дати надходження правильно оформлених документів заявки.

 Якщо заявка відповідає встановленим вимогам розділів II і III Порядку, [

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные