Защита прав исполнителей

] приймається рішення про реєстрацію авторського права. В іншому випадку заявнику надсилається обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації. При цьому документи, подані заявником на реєстрацію йому не повертаються.

 Заявник у тримісячний термін від дати одержання рішення про реєстрацію авторського права на твір повинен подати документ про сплату збору за оформлення і видачу свідоцтва.

 На підставі рішення про реєстрацію та за наявності документа про сплату збору за оформлення і видачу свідоцтва до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір заносяться відомості про реєстрацію авторського права на твір.

 Датою реєстрації авторського права на твір є дата занесення відомостей про реєстрацію до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

 Видача свідоцтва здійснюється Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України в місячний строк від дати реєстрації. Свідоцтво видається безпосередньо заявнику, його довіреній особі або надсилається на адресу, зазначену в заяві.

 Розгляд заявки і прийняття рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, здійснюється протягом місяця від дати надходження правильно оформлених документів заявки.

 Якщо заявка відповідає встановленим вимогам, приймається рішення про реєстрацію договору. В іншому випадку заявнику надається обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації.

 На підставі рішення про реєстрацію договору відомості про його реєстрацію заносяться до Державного реєстру договорів.

 Видача рішення про реєстрацію договору здійснюється Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України в місячний строк від дати державної реєстрації. Рішення видається безпосередньо заявнику, його довіреній особі або надсилається на адресу, вказану в заяві.

 Сплата зборів за державну реєстрацію здійснюється через банківські установи

Кожний вид збору сплачується окремо з обов'язковим зазначенням призначення платежу та прізвища, ім'я, по батькові або повної назви платника.

 РЕКВІЗИТИ платежу:

 Одержувач -ВДК у Шевченківському районі м. Києва

 ЗКПО -26077968

 МФО -820019

 Банк -УДК у м. Києві

 Рахунок -31214217600011

 Призначення +;24060200; код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або

 платежу ідентифікаційний код ( для фізичних осіб); збір за:

 Формулювання призначення платежу:

- за підготовку до держреєстрації авторського права від фізичних осіб 55,25 грн.

- за оформлення та видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від фізичних осіб 8,5 грн.

- за підготовку до держреєстрації авторського права від юридичних осіб 161,5 грн.

- за оформлення та видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від юридичних осіб 25,5 грн.

- за підготовку до держреєстрації договорів, які стосуються права на 72,25 грн.

 Оскільки об'єкти реєстрації авторського права можуть бути абсолютно різними за формою Порядком №1756 [ ] встановлено певні вимоги до оформлення матеріальної форми твору. Так літературні письмові твори подаються в друкованому вигляді мовою оригіналу.

 Заявки на державну реєстрацію подаються за адресою:

 вул. Б Хмельницького, буд. 34, Київ 01030

 ДП УААСП, тел. 278-77-64

Аудіовізуальні твори на носіях, що вимагають спеціальних умов збереження подаються до ДП "Національний центр Олександра Довженка", тел. 201-65-43

 Встановлена Законом про авторське право презумпція авторства має на увазі таке: автором вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору. Це правило застосовується щодо укладачів

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные