Защита прав исполнителей

різних енциклопедій, довідників та інших творів, створених на підставі творчого узагальнення відомостей, взятих зрізних джерел.

 Згідно зі статтею 11 Закону про авторське право і ст. 437 ЦКУ "авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення" [ ] право автора на твір, що з'явився в результаті його інтелектуальної праці виникає з моменту його (твору) створення.

 Ст. 11 Закону про авторське право "Використання та здійснення авторського права. Презумпція авторства, розкриває її сутність:

 1. Первинним суб'єктом, якому належить авторське право, є автор твору. За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства). Це положення застосовується також в разі опублікування твору під псевдонімом, який ідентифікує автора.

 2. Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.

 3. Особа, яка має авторське право (автор твору чи будь-яка інша особа, якій на законних правах передано авторське майнове право на цей твір), для сповіщення на свої права може використовувати знак охорони авторського права. Цей знак складається з таких елементів:

 латинська літера "с", обведена колом, - (зображення не наводиться);

 ім'я особи, яка має авторське право;

 рік першої публікації твору.

 Знак охорони авторського права проставляється на оригіналі і кожному примірнику твору.

 4

Якщо твір опубліковано анонімно чи під псевдонімом ( за винятком випадку, коли псевдонім однозначно ідентифікує автора), видавець твору (його ім'я чи назва мають бути зазначені на творі) вважається представником автора і має право захищати права останнього. Це положення діє до того часу, поки автор твору не розкриє своє ім'я і не заявить про своє авторство.

 5. Суб'єкт авторського права для засвідчення авторства (авторського права) на оприлюднений чи не оприлюднений твір, факту і дати опублікування твору чи договорів, які стосуються права автора на твір, у будь-який час протягом строку охорони авторського права може зареєструвати своє авторське право у відповідних державних реєстрах.

 Державна реєстрація авторського права і договорів які стосуються права автора на твір, здійснюється Установою відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку. Установа складає і періодично видає каталоги всіх державних реєстрацій.

 За підготовку Установою до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, сплачуються збори, розміри яких визначаються Кабінетом Міністрів України.

 Про реєстрацію авторського права на твір Установою видається свідоцтво. За видачу свідоцтва сплачується державне мито, кошти від сплати якого перераховуються до Державного бюджету України. Розмір і порядок сплати державного мита за видачу свідоцтва визначаються законодавством.

 Особа, яка володіє матеріальним об'єктом, в якому втілено (виражено) твір, не може перешкоджати особі, яка має авторське право, у його реєстрації.

 Права автора складаються з особистих (немайнових) і майнових прав. Особисті немайнові права автора не можуть бути передані іншим особам. Майнові права діють протягом життя автора і 70 років після його смерті. Вони являють собою виключні права на використання твору в будь-який спосіб. Після закінчення цього терміну твори переходять у загальнонаціональне надбання і можуть вільно використовуватися за умови дотримання немайнових прав.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные