Защита прав исполнителей

Національна безпека і оборона. - 2001.-№10,-с47-53Цивільний кодекс України: Офіційний текст: Прийнятий Верховною Радою України 16.01.2003 №435-IV Набуває чинності з 1.01.2004.-к Концерн "Видавничий Дім "Ін Юрс", 2003.-432сБондаренко С. Система захисту авторського права і суміжних прав в Україні // Національна безпека і оборона.-2001.-№10.-с61-64Жаров В. Стан та перспективи розвитку законодавства України у сфері авторського права та суміжних прав // Інтелектуальна власність.-2004.-№10.-с8-10Жуков В. Ринок інтелектуальної власності і новий цивільний кодекс України // Інтелектуальна власність.2000.-№3.с43-45Крижанівський О., Печкур О. Стимулювання діяльності та шляхи правової охорони об'єктів права інтелектуальної власності //Інтелектуальний капітал.-2003.-№4.-ст 8Миронюк Г. Сучасна ситуація в українському законодавстві в галузі авторського права і суміжних прав // Інтелектуальний капітал.-2002.-№6Паламарчук В. Інтелектуальна власність у правовому вимірі // Інтелектуальна власність.-2001-№1-2.-с3-5Підоприга О.А., Підоприга О.О.Право інтелектуальної власності України: Навч. посібник для студентів юрид .вузів і фак. ун-тів. - К.: Юрінком Інтер.1998.-336с
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные