Защиту своего бренда

(якщо така була вироблена);

• копії сторінок Інтернет-сайту із використанням корпоративного стилю, завіреного нотаріально;

• положення про корпоративний стиль та логотип, затверджений директором (якщо дата його затвердження передує даті реєстрації торгової марки третьою особою;

• внесений логотип до статуту;

• рішення Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України про визнання знаку для товарів і послуг добре відомим;

• будь-які інші документи, які можуть свідчити про створення бренду та дати його використання.

Порядок реєстрації добре відомих знаків в Україні встановлений Наказом Міністерства освіти і науки України № 228 від 15. 04. 2005 (надалі – Порядок). Він розроблений відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» та Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20. 03. 1883, яка є чинною на території України з 25. 12. 1991.

В загальному, добре відомий знак для товарів та послуг – це знак, який використовувався господарюючим суб’єктом протягом певного проміжку часу для ідентифікації своєї продукції, при умові що споживачам відомі даний знак, продукція, яка ним позначається та виробник, що виготовлює таку продукцію

Визнання знаку для товарів та послуг добре відомим здійснює Апеляційна палата Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України на підставі заяви про таке визнання, поданої заявником у довільній формі з обов’язковим зазначення реквізитів, наведених у п. 3. 1 Порядку.

До заяви додаються

• зображення знака;

• документ про сплату збору;

• документи, які можуть посвідчити факти, що викладені у заяві.

Насамперед потрібно доказати факти використання знака, його просування та рекламування на ринку товарів та/або послуг, інтенсивність використання знаку на території України, тривалість використання знаку, відомість знаку в певному колі споживачів.

Факти просування знаку можна довести надавши докази про види маркування товарів чи застосування знаку при наданні послуг, участь товарів на виставках, ярмарках та презентаціях, використання знаку в рекламі, комерційне використання знаку в мережі Інтернет.

Інтенсивність використання можна довести надавши документи про обсяги реалізації товарів та послуг, до яких застосовується знак, географічне поширення таких товарів та послуг (карта реалізації), статистичні дані про середню кількість споживачів таких товарів та послуг на дату подання заяви, положення виробника на ринку у відповідному секторі економіки, цінність знаку відповідно до даних річних фінансових звітів, при цьому методика оцінки визначається заявником самостійно.

Тривалість використання знака підтверджується відомостями про дату початку використання знаку і безперервність його використання, а саме положенням про логотип, внесення до статуту позначення, виготовлення рекламних матеріалів, сам факт рекламування (способи рекламування, кількість споживачів такої реклами, а також документи, що засвідчують витрати на рекламу).

Складніше довести факт, що знак є відомим певному колу споживачів. Відповідно до Порядку ця обставина може підтверджуватися результатами опитування, проведеного дослідницькою організацією, яка спеціалізується в галузі проведення соціологічних досліджень, на предмет наявності обізнаності серед певної групи споживачів щодо відомостей про заявлений знак:

• чи відомий їм цей знак;

• чи відомо їм до яких товарів і послуг він застосовується;

• яка особа є власником або використовує знак;

• як давно вони дізналися про цей знак і

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы