Запах и использования

План

1. Поняття запаху, запахових слідів та їх властивості.  

2. Класифікація запахових слідів, які використовуються в криміналістичній одорології.  

3. Використання запахових слідів у боротьбі із злочинністю.  

Список використаної літератури.  


1. Поняття запаху, запахових слідів та їх властивості.

  Поняття "запаху" має два значення: І/ властивість матеріальних тіл живої і неживої природи, 2/ суб'єктивне сприйняття відображення людиною, що виникає внаслідок взаємодії пахучої речовини з нашими нюховими рецепторами. У другому значенні запах - це суб’єктивний образ, що відображав об'єктивну реальність і залишає в пам'яті людини слід, аналогічний будь-якому уявленому образу, котрий формується внаслідок органолептичного сприйняття людиною реальних об’єктів, фактів, подій, явищ.

У криміналістиці термін "запах" вживається у першому його значенні - матеріальне тіло. У трасології тверді тіла, що мають стійку зовнішню форму, утворюють клас "сліди-предмети", а рідкі і газоподібні речовини відносять до класу "сліди-речовини".

Запахові сліди виникають унаслідок безупинного переходу речовини з твердого або рідкого стану в газоподібне. У фізичному розумінні запах являє собою частки якого-небудь тіла, що знаходяться в газоподібному стані. Тому предмет є джерелом запаху доти, поки з його поверхні відокремлюються в навколишнє середовище молекули запахової речовини

Старі сліди ніг, як правило, непридатні для застосування службово-пошукового собаки, оскільки з їхньої поверхні припинилося відділення в навколишнє середовище молекул запахової речовини чи відділення хоча і відбуваються, але кількість даних молекул нижче граничної концентрації і недостатньо для сприйняття нюхом собаки. Отже, запаховий слід — це фізичне тіло, що знаходиться в газоподібному стані.

Запаховий слід несе інформацію про властивості й ознаки матеріальних об'єктів, що у силу цього можуть бути виявлені. Звідси запаховий слід можна визначити так: це газоподібний стан речовини, що містить якісну інформацію про матеріальний об'єкт.

Таким чином, запахові сліди — це новий вид слідів у криміналістиці, що значно відрізняються від традиційних, насамперед тим, що вони невидимі, а прийоми і засоби виявлення їх дуже специфічні. Так, від звичайних трасологічних слідів вони відрізняються сукупністю фізичних властивостей, які необхідно знати для успішної роботи по їхньому використанню.

Властивість запаху як фізичного тіла варто відрізняти від властивостей запахових слідів у криміналістичному плані. До фізичних властивостей запаху в літературі відносять летючість, розчинність, адсорбцію, розведення і дифузію.

Летючість — це здатність речовини, випаровуватися, тобто переходити з рідкого або твердого у газоподібний стан. Випар відбувається при будь-якій температурі, однак швидкість його залежить від природи речовини і зовнішніх умов. Наприклад, нафталін, йод (кристалічний) випаровуються при кімнатній температурі, при підігріві паротворення збільшується. Отже, запаховий слід довше зберігається взимку, чим улітку, або в закритому (захищеному) місці, чим на відкритому повітрі.

Розчинність — здатність пахучих речовин розчинятися на нюхових органах людей і тварин.

Адсорбція — поглинання пахучих речовин з газоподібного середовища поверхневим шаром іншої речовини. Завдяки адсорбції можливо сприйняття запаху речовини, що знаходиться в повітрі, у малих кількостях, оскільки молекули його адсорбуються безпосередньо на чистій поверхні твердих тел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12