Запорожская сечь - источник украинской государственности

План 

Вступ

1. Утворення запорізької січі

1. 1. Поява козацтва

1. 2. Виникнення запорізької січі

1. 3. Реєстрове козацтво

2. Органи влади і самоврядування запорізької січі

2. 1. Адміністратівна та судова влада. Керівництво на січі

2. 2. Військова старшина на Січі

2. 3. Джерела права

3. Видатні гетьмани на січі

3. 1. Богдан Хмельницький

3. 2. Петро Сагайдачний

3. 3. Іван Мазепа

Висновок

Список використаної літератури

 

Вступ.

Термін "козак" вперше згадується у джерелі XIII ст. (в початковій монгольській хроніці 1240 року) і походить з тюркських мов

Він означав "одинокий", "схильний до розбою, завоювання". У словнику половецької мови "Соdeх Сumanicus" (1303 р. ) "козак" перекладено як "страж, конвоїр".

Східні старовинні джерела називають половців "жовтою ордою". Поклонялися половці Вічно Блакитному Небу. З 1055 року половці почали переможно оволодівати степовими просторами України. Йшли вони курінями (так в половців називалися роди), які ділились на коші (сімейства), і називались вони козаками ("ко" — небо", "зак" — захищати). З часом, коли половці почали приймати християнство, поганський термін "захисники неба" став непотрібним. Корінь слова "коз" (вільна людина) був зрозумілим та актуальним. В степу на південно-східних рубежах Русі в кінці XII ст. виникають військові об'єднання з русів і половців, які формувались не по родовій або етнічній ознаці, а як спільна сила, яка захищала кордони Київської Русі. В цьому середовищі народилося і слово "гетьман" (вожак).

Козаки, тобто спільні прикордонні загони половців та русів, стали тією силою, яка першою вчинила відчайдушний опір монголо-татарським завойовникам.

Отже, корені українського козацтва сягають ще в часи половецьких куренів. Період кінця XII — першої половини XIII ст. характеризується як перший етап формування та розвитку українського козацтва.

 

 1. 1 Поява козацтва

Українське козацтво - видатне явище в європейській історії. Унікальність українського козацтва полягає в тому, що воно стало окремим суспільним станом з певними правами й мало свою територію, незалежну від державної адміністрації.

Головною історичною умовою виникнення українського козацтва як суспільного стану й військової сили було підневільне положення України, відсутність власної етнічної державності, соціальне пригнічення, а також національні та релігійні утиски, що зазнавав український народ.

Можна виділити наступні основні передумови появи козацтва:

1. Ще в період Київської Русі на Таманському півострові існувало Тмутараканське князівство. Його мешканці, так звані берладники та бродники захищали межі Русі від ворогів. Після монголо-татарського нашестя частина населення півдня України, яка врятувалася, повернулася до господарства, займаючись рибальством, полюванням, частково землеробством.

Південний степовий регіон України, що називали Диким Полем, мав найбагатіші природні ресурси: в ріках і озерах було багато риби, у лісах - звірів, широкий степ був придатний для випасу худоби. Це привертало сміливих, волелюбних людей з Київського Полісся й Волині - уходників, що йшли сюди навесні ватагами на чолі

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>