Защита чести, достоинства и деловой репутации граждан и организаций

План 

Вступ 

1. Поняття особистих правових відносин, незв"язаних з майновими.  

2. Поняття та цивільно-правовий захист честі і гідності громадян і організацій.  

3. Конституційний та інший правовий захсит честі і гідності громадян і організацій.  

Висновки.

 

Вступ 

  Радикальні економічні і політичні перетворення в суверенних державах мають на меті побудувати нову модель господарської системи. ЇЇ фундамент складають різноманітні форми власності відповідних суб"єктів, їх рівноправність і змагальність. Надзвичайно важливим елементом нового господарського механізму є ринок, який повинен перетворитися в поєднанні з державним регулюванням в активний інструмент, що сприяв би ефективній діяльності учсників суспільного виробництва. Серед основоположних нормативних актів, які складатимуть основу нової господарської системи, що передбачають нову систему видів і форм власності, яка відображає плралізм відносин власності.

  Взаємодія галузей сучасного права забезпечує всебічне правове регулювання суспільних відносин в Українській державі.

  Цивільне право як самостійна галузь права також має відповідний предмет, метод цивільно-правового регулювання і функції.

  В даній курсовій роботі, тема якої "Цивільно-правовий захист права честі і гідності", ми розглянемо слідуючі питання: поняття особистих немайнових відносин, незв"язаних з майновими; поняття та цивільно правовий захист честі і гідності громадян і організацій; конституційний та інший правовий захист честі і гідності громадян і організацій

1. Поняття особистих немайнових відносин не зв"язаних з майновими.  

  Цивільне законодавство відповідно до ст. 1 цивільного кодексу України (дальше ЦК України) регулює майнові і зв"язані з ними особисті немайнові відносини, а також інші особисті немайнові відносини у випадках спеціально передбачених законодавством. Особисті немайнові відносини регулюються цивільним правом лише у винятковому випадку. Сьогодні духовні якості індивідів набувають вирішального значення, підвищується цінність духовної основи.

  Особистим немайновим відносинам, незалежно від їхнього зв"язку з майновими, притаманні такі ознаки:

  а) утворення у духовній сфері життя суспільства і не мають майнового економічного змісту. У них відсутній безпосередній зв"язок з майновими відносинами, тобто вони не мають фактичного чи правового зв"язку;

  б) мають особистий характер, оскільки складаються з приводу особливої категорії об"єктів немайнових благ (честі, гідності, імені, ділової репутації, особистої недоторканості та інше), які неможливо відокремлити від коннкретної особи;

  в) мають абсолютний характер.      

  Відповідно до ознак цих відносин іх можна визначити як безпосередньо не зв"язані з майновими відносинами, що виникають з приводу невіддільних від конкретної особи немайнових благ, з яких здійснюється індивідуалізація особистості.

  Особисті немайнові відносини реглюються різними підрозділами цивільного права. Відносини зв"язані з майновими регулються авторським, патентним та іншими правовими інститутами.

  У процесі цивільно-правового регулювання особистості немайнові відносини набувають правової форми. Правові зв"язки складаються між суб"єктами з приводу духовних благ, що належать особистості.

  Змістом особистих абсолютних правовідносин є суб"єктивні особисті права на ім"я, честь, гідність, ділову репутацію, таємницю особистого життя, інші особисті права. Цим правом зумовлена обов"язкова відповідальність інших осіб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Похожие работы