Защита интеллектуальной собственности

Захист інтелектуальної власності

Починаючи з 2001 року, в Україні активно здійснюється вдосконалення правових засад у сфе­рі інтелектуальної власності. Прийнято Кримінальний кодекс України та внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. До зазначених кодексів включено норми, спрямовані на посилення кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності. У січні 2004 році набув чинності Цивільний кодекс, який містить окрему книгу четверту "Право інтелектуальної власності". 

На питання про механізми запровадження правових норм щодо захисту прав інтелектуальної власності з урахуванням міжнародних норм відповідає перший заступник голови Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі-Держдепартамент) Володимир Жаров.  

На виконання Закону України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу", враховуючи пріоритети зовнішньої політики нашої дер­жави, а саме, вступ України до Європейського Союзу, Кабінет Міністрів України доручив Міністерству освіти і науки України та Міністерству юстиції України привести законодавство України в сфері інтелектуальної власності у відповідність до вимог законодавства ЄС в цій сфері.  

Згідно із зазначеною Програмою законодавство України в сфері інтелектуальної власності належить до пріоритетних сфер, де здійснюється адаптація, і має бути приведено у відповідність до законодавства ЄС впродовж 2004-2007 років. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС є послідовним та планомірним процесом, що передбачає виконання значного обсягу підготовчих робіт, визначених у зазначеному вище законі. Це зокрема:

· здійснення перекладу українською мовою актів acquis communautaire у сфері інтелектуальної власності;

· проведення порівняльно-правового дослідження відповідності законодавства України acquis Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності;

· на підставі вивчення та узагальнення відповідного досвіду держав Центральної та Східної Європи створення ефективного загальнодержавного механізму адаптації законодавства, в тому числі щодо перевірки проектів законів України та інших нормативно-правових актів щодо відповідності їх acquis Європейського Союзу тощо.  

Програмою визначено інституціональний механізм її виконання. Зокрема, Кабінет Міністрів України затверджує щорічний план заходів з виконання Програми, погоджений з Комітетом Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції, який готує Координаційна рада з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Програмою також встановлено чіткий перелік заходів, які має здійснити уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (тобто Міністерство юстиції України). Ці заходи відповідно до Програми мають бути здійснені перед розробленням проектів законів щодо приведення законодавства України до вимог законодавства Європейського Союзу.  

На цей час Міністерство юстиції України надало Міністерству освіти і науки України порівняльно-правове дослідження у сфері інтелектуальної власності разом з рекомендаціями щодо приведення законодавства України у відповідність до acquis communautaire у сфері інтелектуальної власності, переклад актів acquis communautaire, які регулюють правовідносини у зазначеній сфері в ЄС та глосарій термінів acquis communautaire.  

Необхідно зазначити, що на сьогодні склалася ситуація, коли деякі положення та норми Цивільного, Кримінального та Господарського кодексів України потребують внесення змін, оскільки не відповідають законодавству ЄС, а також спеціальному законодавству в сфері інтелектуальної власності, що створює певні труднощі у застосуванні їх для заявників, власників прав інтелектуальної власності, суддів, а також для функціонування державної

1 2 3 4

Похожие работы