Защита прав больных психическими заболеваниями

План

 1. Основні законодавчі акти, що регламентують захист прав хворих психічними захворюваннями.
 2. Права осіб, яким надається психіатрична допомога відповідно до Конституції України.
 3. Основні положення Закону України «Про психіатричну допомогу».  

 

 1. Основні законодавчі акти, що регламентують захист прав хворих психічними захворюваннями.

Основними законодавчими актами, що регламентують захист прав хворих психічними захворюваннями є:

- Конституція України

- ЗУ «Про психіатричну допомогу».

- ЗУ «Про охорону здоров’я».

 

2.  Права осіб, яким надається психіатрична допомога відповідно до Конституції України.

Згідно Основного закону України – Конституції – особи, яким надається психіатрична допомога мають такі права

 • право на гуманне ставлення;
 • право отримання інформації про стан свого здоров’я;
 • право отримання психіатричної та соціальної допомоги;
 • право відмови від надання психіатричної допомоги;
 • право згоди чи відмови від застосування нових методів діагностики та лікування;
 • право на безпечність психіатричної допомоги;
 • право на безоплатне надання медичної допомоги у державних закладах;
 • збереження права на житлову площу;
 • право особистої участі в судових засіданнях;
 • право відшкодування шкоди внаслідок незаконного поміщення до психіатричного закладу.

 

3.  Основні положення Закону України «Про психіатричну допомогу».

В законі визначені такі основні поняття:

Презумпція психічного здоровя – особа, яка не має психічного розладу, доки наявність такого розладу не буде встановлено.

Тяжкий психічний розлад – розлад психічної діяльності, який позбавляє особу адекватного усвідомлення оточуючої дійсності і себе.  

Принципи надання допомоги

- законність;

- гуманність;

- додержання прав людини;

- добровільність;

- доступність;

- відповідність до сучасного наукового рівня;

- конфіденційність

Конфіденційність.

Право на отримання відомостей про стан психічного здоров’я має особа чи законний представник, за усвідомленою згодою особи відомості можуть передаватися іншим людям лише в інтересах особи, для проведення лікування, захисту її прав. Без згоди особи відомості можуть передаватися при проведенні слідства.

У листку непрацездатності діагноз вписується за згодою особи, у разі її незгоди вписується тільки причина захворювання, травма. Забороняється демонструвати особу, фотографувати, прослуховувати розмови хворого з лікарем. Документи з відомостями про хворобу, її стан зберігають в умовах, що забезпечують їх конфіденційність.

 Встановлення діагнозу.

Діагноз психічного розладу встановлюється відповідно до загальновизнаних стандартів діагностики. Методи діагностики та лікування, лікувальні засоби застосовуються з діагностичною та лікувальною метою відповідно до характеру розладів і не призначаються як покарання.

Забезпечення безпеки надання допомоги.

Заходи ізоляції застосовуються за контролем психіатра, про що робиться запис у медичній документації. Органи внутрішніх справ повинні сприяти медичним працівникам у разі наданні психіатричної допомоги в примусовому порядку і забезпечити безпечні умови для доступу до особи.

Обмеження, що пов’язані з виконанням окремих видів діяльності.

1 2

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные