Обращения граждан

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Київський університет права

Рівненський інститут

Кафедра загально-правових та галузевих дисциплін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

 

З предмету: Адміністративне право

На тему: «Звернення громадян»

 

 

 

 

 


План

Вступ………………………………………………………………………. . . 3

  1. Загальні положення про звернення громадян………………………. . . 4
  2. Основні вимоги до звернення…………………………………………. 5
  3. Порядок розгляду звернень громадян…………………………………7

3. 1.           Розгляд пропозицій громадян…………………………………. . . 8

3. 2.           Розгляд заяв громадян…………………………………………. . . 8

3. 3.           Розгляд скарг громадян…………………………………………. 9

3. 4.           Реєстрація пропозицій (зауважень), заяв (клопотань)………. . 11

3. 5.           Права громадян при розгляді пропозицій

(зауважень), заяв (клопотань) чи скарги………………………13

3. 6

          Обов'язки  щодо розгляду пропозицій

(звернень) заяв (клопотань)  чи  скарг………………………. . . 13

3. 7.           Термін розгляду звернень громадян…………………………. . 15

3. 8.           Особистий прийом громадян…………………………………. . 15

  1. Відповідальність за порушення законодавства

про звернення громадян………………………………………………16

Висновок…………………………………………………………………. . 18

Список використаної літератури………………………………………. . . 19

 

Вступ

Частиною 1 статті 40 Конституції України надано усім громадянам України право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. [1]

Через звернення громадян втілюється в життя один із конституційних принципів — участі громадян в управлінні державними та громадськими справами. Звернення є також важливою формою контролю за законністю діяльності державних органів і органів місцевого самоврядування, забезпечення прав і свобод  громадян.

Питання практичної реалізації права на звернення врегульовано Законом України «Про звернення громадян».

Забезпечуючи громадянам України можливість на звернення, цей Закон деталізує та розвиває конституційні положення, надаючи громадянам право звертатися не тільки в органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а й у об'єднання громадян, установи, організації, незалежно від форм власності, на підприємства, в засоби масової інформації, до посадових осіб згідно з їх функціональними обов'язками щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних і особистих прав та законних інтересів чи їх порушення.

 

І. «Загальні положення про звернення громадян»

Право на звернення чітко визначено у частині 1 статті 1 вищезгаданого Закону, у відповідності до якої, громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. [2]

Окрім того, особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

25 жовтня 1991 року для України набув чинності Перший факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські й політичні права. Згідно зі ст. 1 цього протоколу Україна визнає компетенцію Комітету з прав людини, створеного на підставі частини IV цього Пакту, приймати й розглядати повідомлення від окремих осіб, які стверджують, що вони є жертвами порушень якогось із прав, викладених у Міжнародному пакті про громадянські та політичні права. Відповідно до цього протоколу Комітет може визнати неприйнятним повідомлення, яке є анонімним або яке, на його думку, являє собою зловживання правом. [3]

Звернення громадян стосуються різних напрямів діяльності суспільства й держави, але, здебільшого, вони мають єдину мету — звернути увагу відповідних органів

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы