Отчет по преддипломной практике на ОАО «Ровенская кондитерская фабрика»

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДО-КОРИСТУВАННЯМ.. 6

1.1. Історія встановлення та розвитку підприємства. 6

1.2. Форми та методи управління природокористуванням на підприємстві 7

1.3. Законодавчо-нормативна база управління природокористуванням на підприємстві 9

1.4. Зарубіжний досвід забезпечення раціонального природокорис-тування підприємствами. 11

1.5. Обґрунтування необхідності вибору найбільш ефективної для даного підприємства моделі управління раціональним використанням природних ресурсів та природоохоронною діяльністю.. 15

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПРИРОДО-ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.. 17

2.1. Аналіз використання основних виробничих фондів ПАТ «Рівненська кондитерська фабрика». 17

2.2. Використання оборотних засобів підприємства. 19

2.3. Фінансові потоки підприємства. Доходи, прибуток, собівартість, витрати і рентабельність підприємства. 20

2.4. Управління трудовими ресурсами на підприємстві 23

2.5.  Природні ресурси,  які підприємство використовує у своїй виробничій діяльності 24

2.6.  Аналіз обсягів шкідливих викидів, переробки та розміщення відходів виробництва. 26

2.7. Природоохоронні та ресурсозберігаючі технології впроваджені підприємством та їх ефективність. 28

РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ І МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОЮ ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА.. 30

3.1. Недоліки в системі управління на підприємстві природоохоронною діяльністю та  факти нераціонального використання природних ресурсів. 30

3.2. Альтернативні варіанти  покращення раціонального використання природних ресурсів на підприємстві 32

3.3. Обґрунтування оптимального варіанту проекту для реалізації 42

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА НА ПАТ «РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА». 43

4.1. Організація безпеки і  охорони праці на підприємстві 43

4.2. Охорона праці та протипожежна безпека. 44

4.3. Керівництво охороною навколишнього середовища. 45

4.4  Заходи, спрямовані на доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог, підвищення існуючого рівня праці 46

ВИСНОВОК.. 47

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ.. 50


Цена: 300грн.
Количество страниц: 52

Работа выполнена по данному выше плану, в формате MS Word, в соответствии со всеми общепринятыми требованиями к оформлению.

Заказать данную работу Вы можете в любой удобный способ: заполнив форму заказа или позвонив по телефону 0978446922. Оформив заказ, мы свяжемся с Вами для уточнения всех деталей и условий приобретения данной работы.

Если данная работа Вам не подходит, то мы можем выполнить работу по Вашей темой под индивидуальный заказ.


Форма заказа

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные