Дистанционное образование

Дистанційна освіта.

Розвиток нових інформаційних технологій докорінно змінює усі сфери сучасного життя, в тому числі й галузь освіти. Останні роки відзначені не лише процесом розширення ринку освітніх послуг, але й їх істотною модернізацією. Відбувається еволюція системи освіти: від класичного університету до віртуального, від лекційного викладання матеріалу до комп'ютерних освітніх програм, від книжкової бібліотеки до комп'ютерної, від багатотомних паперових енциклопедій до сучасних пошукових баз даних. Нове інформаційне середовище стало підґрунтям розвитку сучасної дистанційної освіти (ДО). Хоча певні елементи ДО використовувалися і раніше в інших формах навчання (в першу чергу, заочного), в повному розумінні, дистанційна освіта є дітищем нашого часу. Вона можлива лише з використанням найновітніших інтерактивних технологій.

Чим же відрізняється дистанційна освіта від інших видів отримання знань і професії? Насамперед, ДО - це відкрита система навчання, що передбачає активне спілкування між викладачем і студентом за допомогою сучасних технологій та мультимедіа. Така форма навчання дає свободу вибору місця, часу та темпу навчання.

Дистанційна освіта – процес отримання знань і навичок за допомогою спеціалізованого освітнього середовища, яке основане на використанні ІТ, що забезпечує обмін учбовою інформацією на відстані і реалізує систему супроводу і адміністрування учбовим процесом

[3]

Дистанційна освіта розглядається як освітня система, метод або процес; самостійна форма освіти (поряд з очною, заочною та вечірньою формами); сукупність інформаційних технологій і т. ін. З правової точки зору, дистанційна освіта — це комплекс освітніх послуг, що надаються з допомогою спеціального інформаційного освітнього середовища та інтерактивних (дистанційних) технологій.

Особливістю ДО є те, що вона забезпечує передачу знань, вмінь і навичок у різних сферах при дистанційній та часовій віддаленості «вчителя» та «учня».

Система ДО має ряд переваг і значно розширює коло потенційних студентів. Одержати освіту дистанційно має можливість молодь, яка не може поєднувати навчання з роботою або проживає у віддаленій від обласних центрів місцевості; фахівці, які вже мають вищу або спеціальну освіту та бажають підвищити свій науковий рівень або отримати другу освіту; студенти, які бажають паралельно навчатися в іншому вузі, але не мають можливості відвідувати навчальний заклад за браком часу; особи, які в силу фізичних вад не можуть навчатися за допомогою традиційних способів (навіть заочно) особи, які в силу своєї трудової зайнятості, не мають можливості вчитися в тому режимі, який пропонується навчальними закладами (військовослужбовці, домогосподарки, бізнесмени); керівники регіональних органів влади та управління; особи, які залишилися безробітними та зареєструвалися у відповідних державних службах зайнятості тощо.

 Дистанційна форма навчання підходить майже всім, тому що дає можливість гармонійно поєднувати навчання та повсякденне життя. Варто відзначити, що ДО - доступна можливість одержати освіту за кордоном з мінімальними фінансовими витратами при великому виборі спеціальностей, оскільки більшість ВНЗ Європи та США ввели таку зручну для студентів форму освіти набагато раніше, ніж Україна.

Виділяють такі важливі особливості та характеристики дистанційного навчання:

v                    поділ викладача та учня в часі або просторі, або ж і в часі, і в просторі одночасно;

v                    визнання навчальним закладом: процес навчання визнається або сертифікується якою-небудь освітньою установою або організацією. Такий тип навчання відрізняється від самонавчання - власними силами, без офіційного визнання з боку навчального закладу;

v                    використання значної кількості

1 2 3 4

Похожие работы