Идейно-тематический перекличка поэзии 20-х и 60-х годов. как воплощение генетической преемственности ренессансных поколений.

же, с.153.

[34] Косів М. Іван Світличний - «його світлість»//Там же, с.324.

[35] Влизько О. Дев’ята симфонія// Лавріненко Ю. Розстріляне Відродження. Антологія.-Париж,1959.-с.368.

[36] Симоненко В. «Світ який...»//Лебеді материнства.-К.,1981.-с.46.

[37] Влизько О. Серце// Там же, с.369.

[38] Симоненко В. «Скільки б не судилося...»//Там же, с.46.

[39] Шевчук В. «Він світильником був, що горів і світив...»//Доброокий. Спогади про Івана світличного.-К.,1998.-с.226.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9