Информационная организация Reuters

6) відстеження заданих параметрів і оповіщення про настання визначених користувачем подій;

7) імпорт-експорт даних з інших додатків або в інші додатки (включаючи Excel і Reuter Terminal);

8) копіювання графіків чи таблиць у звіти.

Вікно Reuters Graphics Standard має такий вигляд, як показано на рис. 6.  

Рис. 6. Робоче вікно Reuters Graphics Standard

RG входить до стандартного пакета комплектації Reuter Terminal та додатково забезпечує:

1) побудову графіків трьох типів: лінійних, гістограм, «японських свічок»;

2) розгляд графіків у масштабах:

— daily (щоденно);

— weekly (щотижнево);

— monthly (щомісячно);

3) усі основні технічні індикатори — Moving Averages, Momentum, On Balance Volume, RSI, MACD, ROC та ін. ;

4) можливість побудови ліній трендів;

5) можливість оформлення графіків за допомогою надписів і допоміжних ліній.

Для тих, кому потрібні засоби більш поглибленого аналізу, агентство Reuters пропонує Reuters Technical Analysis (RTA). RTA — це високоякісна графічна система технічного аналізу валютних, ф’ючерсних і товарних ринків. Вона надає користувачам можливість отримувати дані в режимі реального часу, а також широкий спектр аналітичних можливостей, завдяки яким можна приймати ефективні управлінські рішення

Виокремлений термінал системи Reuters Technical Analysis має такі переваги: а) високоякісні графічні можливості; б) обчислювальну потужність процесорів класу Intel; в) точність і швидкість мережі Reuters IDN (мережі інтегрованих даних); г) простоту інтерфейсу на основі меню.

Користувач може одночасно зображувати 16 графіків, які будуються на основі даних, що поновлюються в режимі реального часу. До кожного із графіків він може застосувати кілька (з можливих 50 алгоритмів) методів аналізу. До того ж будь-який користувач може створити та відобразити власні графічні методи аналізу, що також функціонуватимуть у режимі реального часу.

Порівняно з Reuters Technical система RTA має такі додаткові характеристики:

1) поряд з лінійними графіками та графіками типу «японські свічки» можливість побудови графіків типу «хрестики-нулики» двох видів і гістограм трьох типів, а також деяких інших видів графіків;

2) більше ніж вісім видів часових інтервалів (від «tick» до «monthly»);

3) близько 40 типів механічних методів прогнозування — від елементарних до досить складних;

4) можливість зображувати шість різних типів ліній трендів, зокрема ліній Ганна та Фібоначчі;

5) досить потужні можливості щодо редагування отриманих графіків.

У системі RTA можна відстежувати основні показники руху ринку на всіх типах графіків: ціну, обсяг та відкритий інтерес. Поряд з цим система RTA дає змогу моделювати сигнали на купівлю або продаж самим користувачем. Для цього необхідно лише встановити ліміти для руху ціни, обсягу, відкритого інтересу чи будь-якого іншого технічного індикатора. В рамках RTA також можна одночасно з проведенням технічного аналізу виводити на екран новини, завдяки чому для фахівця з технічного аналізу створюється оптимальний режим роботи і немає потреби постійно звертатися до Reuters Terminal — основного джерела всіх видів інформації. Графічні можливості

1 2 3 4 5

Похожие работы