Информационная система Tenfore

та робити монтажі наочними і такими, які можна легко прочитати. Існують готові мон­тажі для різних категорій користувачів (валютних дилерів, біржових торговців тощо). Усі монтажі легко зберігаються, модифікуються та можуть виводитись на екран одночасно в будь-якій конфігурації.

Підсистема Chart Manager служить для наочнішого сприйняття інформації та виявлення тенденцій на ринку, що досліджується. Досягається це за рахунок трансформування первинних даних у графіки (лінійні або гістограми). Система уможливлює виведення даних за останні 999 часових періодів (тиків, хвилин, годин, днів тощо).

У межах підсистеми існує можливість проведення технічного аналізу графіків через побудову ліній трендів. Для детального дослідження тенденцій змін котирувань використовуються інструменти комп’ютерного аналізу: Moving Averages, Rate of Change, RSI тощо.

Поглиблений технічний аналіз можливий за допомогою спеціальної програми Danalyzer. Ця програма органічно доповнює систему Tenfore. Дані в Danalyzer можуть бути подані у вигляді лінійних графіків і гістограм, а також «японських свічок» та хрестиків-нуликів. Часові інтервали можуть бути визначені користувачем ви­ходячи з такого ряду: тік, хвилина, година, день, тиждень, місяць. Програма дає змогу нагромаджувати до 10 тис. значень по кожному часовому інтервалу. Можливе встановлення фільтрів, які здійснять запис даних у певні інтервали часу, наприклад під час торгових сесій

Для аналізу тенденцій змін ринку на графіки можна наносити лінії трендів. Програмою Danalyzer передбачено великий вибір сервісних ліній, зокрема, таких як горизонтальні, за максимумом чи мінімумом, за закриттям, за рівнем Фібоначчі, за кутами Ганна. У програмі реалізовано понад 40 інструментів комп’ютер­ного аналізу. Серед них треба, насамперед, виокремити такі:

а) Commodity Channel Index (CCI);

б) Moving Averages;

в) Moving Averages ConvergenceDivergence (MACD);

г) Rate of Change;

д) Relative Strength Index;

е) On Balance Volume.

Дані з системи Tenfore можна надсилати в режимі динамічного обміну даними (DDE) в будь-який інший пакет, що працює в середовищі Windows. Наприклад, перенесенням даних в електрон­ну таблицю Excel можна відстежувати відкриті валютні позиції, здійснювати глибокий фінансовий аналіз, формувати індивідуальний інвестиційний портфель тощо.

Підсистема News Manager забезпечує надходження новин у режимі реального часу від таких інформаційних агентств світу:

а) Knignt — Ridder Financeal;

б) Vereinigte Wirtschaftsdienste;

в) Market Comments;

г) Agence France Presse.

Повідомлення надходять цілодобово і висвітлюють усі основні сфери життя сучасного світу й політичні події, економічні новини, аналітичні огляди, прогнози провідних експертів, рекомендації дилерам тощо. Новини виводяться на екран у вигляді заголовків; у разі потреби їх можна переглянути повністю або роздрукувати текст повідомлення. Існує можливість фільтрації або формування вибірки новин у розрізі ключових слів.

2. Використання інформаційної системи Tenfore в СНД

Компанія «Тенфор России» працює з 1993 року, установлює робочі станції Tenfore у Росії і країнах СНД. Основні її клієнти — банки, дилінгові центри, інвестиційні і фінансові компанії, приватні особи. Вона надає інформацію по валютному ринку, по акціях, опціонах, ф’ючерсах, грошовому ринку, ринку товарів, бондах, індексах і т. ін. Основні продукти на сьогодні —

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные