Информационная война и информационная преступность

суто наступальною, оскільки заходи щодо нейтралізації її впливу становитимуть заходи захисту, спрямовані на забезпечення власної інформаційної безпеки, а будь-які дії у відповідь, зміст яких складатиме використання інформаційної зброї, слід розцінювати як наступальні. Застосування інформаційної зброї та настання запланованих в результаті наслідків опосередковуються належним сприйняттям змісту інформаційного впливу (але не факту, що такий вплив відбувається або відбувся) тією мішенню, проти якої інформаційну зброю було застосовано. В більшості випадків не вимагає істотних зусиль та грошових вкладень модифікація інформаційної зброї, що має бути своєчасною та адекватною відповідній модифікації мішені, зміні її завдань, стану, становища та засобів захисту. Модифікація пов’язана з необхідністю викликати у мішені інформаційного впливу адекватну реакцію, яка відповідає меті, запланованій суб’єктом, що здійснює інформаційний вплив, оскільки в іншому випадку застосування інформаційної зброї не призведе до бажаного результату. Разом з тим, інформаційній зброї (більшості її змістовних навантажень) властива загальна для інформації риса, а саме – швидке застарівання. Однак, на відміну від традиційної зброї, зброя інформаційна практично ніколи остаточно не може бути знищена, навіть якщо відбувається її знищення в конкретній форма представлення. Нищівна сила інформаційної зброї та її цільове призначеня можуть бути визначені як контекстно-залежні, на відміну від фіксованих та об’єктивних проявів зазначених характеристик (тобто, таких, що не залежать від якостей мішені), як це має місце стосовно традиційної зброї. Нищівна сила інформаційної зброї визначається її потенційною здатністю ефективно викликати в стані, структурі або поведінці мішені інформаційного впливу певні наслідки, бажані для суб’єкта, що застосовує інформаційну зброю, масштабами таких наслідків та реальністю загрози застосування інформаційної зброї до певної мішені
Тобто, певна інформація як зміст інформаційної зброї має бути індивідуально-призначеною для мішені впливу: зокрема, комп’ютерний вірус може ефективно впливати на інформацію, що циркулює в автоматизованих системах, а компромат ефективно впливатиме на суспільне ставлення до певної особи, однак взаємна зміна мішеней впливу для цих різновидів інформаційної зброї навряд чи призведе до запланованих наслідків. Одна й та сама інформація також не може виступати компроматом щодо різних осіб, в той час, як за допомогою традиційної зброї, може бути знищено будь-яку особу, незалежно від її соціального чи майнового стану, особистих якостей тощо. Контекстна залежність нищівної сили інформаційної зброї зумовлює також те, що в залежності від обставин застосування та адресатів інформаційного впливу, щодо яких цей вплив буде потенційно результативним, інформаційна зброя може витупати як “зброя” індивідуального або масового знищення. Цільове призначення інформаційної зброї також залежить від ситуації та адресата застосування. За межами певного контексту інформаційна зброя не лише втрачає нищівну здатність, але й припиняє існування як така, тобто, втрачає якості алгоритму, за допомогою якого може бути здійснений ефективний інформаційний вплив на конкретну інформаційну систему або системи однорідної групи (що мають спільні якості, які зумовлюють ефективність впливу). Це викликано можливістю застосування однієї й тієї ж інформації задля різноманітних цілей. Наприклад, комп’ютерну програму-вірус може бути препаровано з дослідницькою метою, в тому числі й з метою розробки – або модифікації тих, що вже існують – антивірусних програм. Поза певним контекстом “нейтральний” характер притаманий й інформаційним технологіям та засобам інформатизації, що використовуються для їх реалізації.

Як бачимо, за своїми ознаками інформаційна зброя істотно відрізняється від традиційної, яка перебуває на озброєнні під

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Похожие работы