Информационная война и информационная преступность

злочини мають певну специфіку, однак одночасно вони є складовою частиною інформаційних злочинів та характеризуються рисами, які присутні останнім вцілому.

На цей час в Україні та багатьох інших країнах світу досі має місце невідповідність структури та змісту кримінального закону реально існуючим потребам інформаційного суспільства. Такого роду “білі плями” в кримінальному законодавстві (та праві) фактично сприяють вдосконаленню способів та засобів ведення інформаційної війни, що спрямовані на досягнення суспільно-небезпечних наслідків. Тому врахування одного з головних принципів громадянського суспільства “дозволене все те, що не заборонене законом”, та дія у вітчизняній та багатьох інших правових системах принципу “nullum crimen sine lege” в сучасних умовах підвищує необхідність активного реформування та вдосконалення законодавства з метою створення належної кримінально-правової бази забезпечення інформаційної безпеки, і в першу чергу – формування системи інформаційних злочинів, яка б дозволила ефективно протидіяти таким проявам інформаційної війни та суміжних з нею негативних явищ в інформаційній сфері, як інформаційна злочинність. Крім того, визначення поняття інформаційних злочинів та створення їх системи в кримінально-правовому значенні забезпечить конкретним матеріалом та визначить межи крімінологічних та криміналістичних досліджень, які до цього значною мірою фактично є беспредметними. Проблема формування системи інформаційних злочинів є проблемою не місцевого, національного, а глобального масштабу, оскільки в інформаційному суспільстві, де застосування новітніх інформаційних технологій та засобів комунікацій стирає географічні кордони, така “відкритість” дозволяє вільно скоювати злочини за межами країни перебування та майже одночасно в багатьох країнах, тобто інформаційна злочинність набуває транснаціонального характеру.

Список використаної літератури:

1. Кримінальний кодекс України. // www. liga. kiev. ua

2. Кримінальний кодекс України: Проект підготовлений робочою групою КМ України, 1997. С. 138

3. УК Российской Федерации,от 13. 06. 1996г. № 63-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 1996. №25.

4. Горбенко І. Д. , Долгов В. І. , Гріненко Т. О. Інформаційна війна – сутність, методи та засоби ведення// Правове, нормативне та метрологічне забезпеченя системи захисту інформації в Україні: Матеріали ювілейної науково-технічної конференції. - К. , 1998. С. 36-40.

5. Грешевников А. Информационная война. – М. : Русскій міръ, Рыбинск: Рыбынское подворье, 1999.

6. Dr

Herbert Burkert Privacy Enhancing Technologies and Trust in the Information Society/ Paper presented at the Conference "The Information Society, the Protection of the Right to Privacy" organized by the Observatory "Giordano dell' Amore" on the Relations between Law and Economics. Italy. 16 - 17 May 1997 // http://www. gmd. de/People/Herbert. Burkert/

7. Завадский И. И. Информационная война - что это такое ? // Конфидент. 1996. № 4. С. 13-20.

8. Кузнецов П. А. Информационная война и бизнес // Конфидент. 1996. № 4. С. 21-23.

9. Расторгуев С. П. Информационная война. - М. : Радио и связь, 1998.

10. Черешкин Д. С. , Смолян Г. Л. , Цыгичко В. Н. Реалии информационной войны// Конфидент. 1996. №4. С. 9-12.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Похожие работы