Информационная война и информационная преступность

суспільства, що залучає до своєї життєдіяльності всі інформаційні системи (всіх класів та підкласів), не залишаючи останнім вибору (тут мова йде про “інтелектуальні” інформаційні системи) – використовувати, наприклад, або не використовувати окремі інформаційні технології, оскільки це стає необхідним для існування. Тобто, необхідність функціонування інформаційних систем зумовлює необхідність взаємодії з іншими інформаційними системами, а тому не дозволяє залишатись в ізоляції, за межами інформаційного суспільства, незважаючи на потенційні загрози інформаційній безпеці. Крім того, інформаційні системи-агресори одночасно стають потенційними мішенями (так само, як мішені можуть потенційно або реально виступати агресорами щодо інших інформаційних систем), а тому вживають заходів з недопущення реалізації загроз власній інформаційній безпеці, що мало б підвищувати престиж інформаційного суспільства та довіру до нього. Криза довіри до структур інформаційного суспільства, які покликані забезпечувати інформаційну безпеку (йдеться про специфічні новостворені та про традиційні структури, на які покладається захист інтересів публичного та приватного секторів) зумовлює незвертання за їх допомогою у випадку виникнення реальних загроз інформаційній безпеці, а також неповідомлення таким структурам про відповідні факти (наприклад, внаслідок побоювання розголосу, який може призвести до втрати престижу та підриву ділової репутації, правоохоронним органам не повідомляють про завдання шкоди інформаційній безпеці банків шляхом інформаційних впливів, які дозволяють долати системи захисту та отримувати доступ до фінансових ресурсів банків). Тобто, криза довіри до інформаційного суспільства сприяє продуціюванню загроз інформаційній безпеці суспільства. Таким чином, багаторівневе та багатоцільове, умисне використання інформаційної зброї, а також різноманітних засобів та методів здобування критичної інформації, здійснення інших дій, спрямованих проти інформаційної безпеки суспільства вцілому та окремих інформаційних ситем, являє собою цілістне явище, що становить зміст поняття “інформаційна війна”.

Інформаційна безпека є досить специфічним об’єктом посягань, оскільки внаслідок її порушення опосередковано піддаються небезпеці також інші соціальні цінності, й при цьому такому “вторинному” ризику піддається як власне інформаційна система, проти якої були спрямовані конкретні прояви інформаційної війни, так і інші. Ведення інформаційної війни є безконтактним сугестивним засобом, який забезпечує подальший утиск інтересів (для автоматичних чи автоматизованих інформаційних систем “інтереси” становлять можливість здійснення безперервної роботи та одержання запланованих результатів, забезпечення належних умов обігу інформації) систем-мішеней в різних сферах життєдіяльності, в тому числі й внаслідок самоствердження за їхній рахунок системи-агресора. Прояви інформаційної війни пропонується відмежовувати в загальному обсязі інформаційної діяльності за наступними критеріями: відповідність результатів інформаційного впливу або дій, спрямованих на одержання інформації інтересам інформаційної системи, на яку такий вплив або дії спрямовані, а також інформаційна агресивність. Стосовно проявів інформаційної війни мова не може йти про позитивні чи нейтральні впливи (впливи “допустимого виду”), які є завідомо неефективними щодо інформаційних систем-мішеней (оскільки алгоритми таких впливів не можуть розглядатися як інформаційна зброя), а також про санкціоноване одержання та використання інформації поза здійсненням інформаційних впливів, та інші дії в інформаційній сфері, що не суперечать інтересам інших інформаційних систем та не утискають (в тому числі – потенційно) зазначені інтереси. Не можуть розцінюватись в якості проявів інформаційної війни також випадки застосування інформаційної псевдо-зброї, тобто такої, що не відповідає принципам контекстної та об’єктно-цільової залежності, про які йшлося вище. Тобто, інформаційна війна – це не процес комунікації, інформаційної діяльності, а комплекс загроз інформаційній безпеці суспільства та окремих інформаційних систем, а також засобів з їх

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Похожие работы