Информационная война и информационная преступность

класифіковані за різними підставами. Наприклад, в разі класифікації правопорушень в залежності від сфери суспільного життя, де їх було скоєно, можна відмітити, що, оскільки інформаційна війна здійснюється на різних рівнях й в різних сферах життєдіяльності суспільства, визнані правопорушеннями прояви інформаційної війни можуть охоплювати всі сфери можливого скоєння правопорушень, і, як правило, вторгнення в певну сферу опосередковується скоєнням неправомірних діянь власне в інформаційній сфері (оскільки особливістю інформаційної сфери є одночасне існування на двох рівнях: самостійно та у взаємозв’язку з іншими сферами суспільного життя шляхом “накладання” на них, яке дозволяє здійснювати їх інформаційне обслуговування та забезпечувати взаємодію різних сфер суспільного життя – за допомогою інформації; інформаційна сфера має своїм змістом знання про інші сфери життєдіяльності суспільства). Інформаційна війна, іншими словами, ведеться не лише в інформаційній сфері, але в усіх сферах суспільного життя за допомогою інформаційної зброї або здійснення завідомо “шкідливо-результативної” інформаційної діяльності. Класифікація правопорушень, які являють собою прояви інформаційної війни, в залежності від мети, на досягнення якої вони спрямовані (конкретної, невизначеної, декількох цілей) дозволяє зробити висновок про те, що прояви інформаційної війни, визнані правопорушеннями, спрямовані завжди на досягнення конкретної або альтернативної мети, при цьому як однієї мети (в інформаційній сфері), так і декількох взаємопов’язаних (в інформаційній та інших сферах життєдіяльності суспільства – послідовно, з використанням специфіки інформаційної сфери). При цьому неприйнятним представляється використання словосполучення “є правопорушеннями”, оскільки це означало б констатацію того, що всі інші прояви інформаційної війни об’єктивно не містіть навіть матеріальних ознак правопорушення, що навіть при зміні точки зору законодавця – а така зміна в сучасних умовах є необхідною в бік удосконалення та розширення системи так званих “інформаційних” правопорушень – не дозволило б визнати їх правопорушеннями. Також слід підкреслити, що багато проявів інформаційної війни порушують регулятивну норму права, тобто, є протиправними, однак це не означає, що законодавець своєчасно сконструював відповідні правоохоронні норми, належним чином визначив склади правопорушень та встановив за їх скоєння юридичну відповідальність. Найбільш важливим представляється класифікувати правопорушення, зміст яких складають прояви інформаційної війни, в залежності від ступеню їх суспільної небезпеки. Доктрина справедливо відмічає, що всі види правопорушень взаємозумовлені та знаходяться в тісному зваємозв’язку. Окремі злочини та інші правопорушення можуть характеризуватися подібністю складів, розрізняючись за тяжкістю можливих наслідків. При цьому можна спостерігати віднесення аналогічних (за змістом елементів) складів до різних за ступенем суспільної небезпеки категорій правопорушень. Все це є особливо характерним для проявів інформаційної війни, які розглядаються як правопорушення. Можна відмітити, що в цілому прояви інформаційної війни характеризуються високим ступенем суспільної небезпеки внаслідок потайного характеру інформаційних впливів або інших завідомо “шкідливо-результативних” інформаційних дій (з несанкціонованого використання інформації, порушення інформаційних прав тощо), які скоюються без застосування інформаційної зброї, котрий істотно ускладнює можливість організації протидії проявам інформаційної війни, а також внаслідок важливості суспільних відносин, яким може бути завдано шкоди. Це свідчить про те, що значна частка проявів інформаційної війни, які визнаються правопорушеннями, припадає саме на злочини. Це підтверждує також той факт, що для ілюстрації ведення інформаційної війни або її проявів, використовуються саме приклади злочинів, що їх було скоєно за допомогою інформаційної зброї, або такі злочини, предметом яких є інформація або інформаційні права. Крім того, слід відзначити тенденцію, яка намітилася в законодавстві багатьох
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Похожие работы