Информационные ресурсы сети Internet

style="text-align: Враховуючи специфіку задачі, для якої проводився аналіз засобів подання мультимедіа – пошук інформації в Інтернеті, та інтегруючи розглянуті вище підходи до класифікації мультимедійних об’єктів, пропонуємо наступну таксономію МО (рис. 3).  

Рис. 3. Таксономія мультимедійних об’єктів Інтернету

Ця таксономія виділяє окремо потоки даних, які потребують специфічного програмного забезпечення для їх інтерпретації, тому що формат подання таких даних невідомий і користувач не може їх описати (у тому випадку, коли в нього є така інформація, користувач може отримати доступ до цих даних значно простішими шляхами). В окремі групи виділено презентації SMIL та Power Point, тому що наявна в них текстова інформація дозволяє ідентифікувати МО, які входять до їх складу.

Необхідно також відзначити розходження між статичними (зображення, текст) і динамічними (відео, аудіо, анімація, текстовий потік) МО. В безперервних МО слід враховувати ще й такий параметр, як часову послідовність окремих елементів (відеокадрів, символів стрічки новин тощо). Однак необхідно пам'ятати, що деякі графічні файли є анімованими і, хоча й представлені з використанням елемента <img>, можуть розглядатися як безперервні. Серед графічних об'єктів доцільно виділити векторні та растрові зображення, тому що користувачеві досить легко визначити, які саме зображення він хоче знайти.

4. Пошук мультимедійних об’єктів в Інтернеті

Розглянемо, за якими параметрами здійснюють пошук МО найбільш поширені ІПС Інтернету. Не всі ІПС підтримують пошук мультимедіа, а ті, які містять такі режими роботи, зазвичай дозволяють знаходити тільки деякі підтипи мультимедіа (у більшості випадків – пошук зображень). Крім того, розширений пошук у різних ІПС слабо стандартизований та дозволяє уточнювати різні параметри МО (табл. 2)

Пошукова система AltaVista (www. altavista. com) при індексації зображень, крім ключових слів та метатегів, враховує текст, ім’я та шлях до файлу, які містяться в тегу посилання на зображення, а також абзац тексту, в межі якого це посилання попадає. Врахування RDF- та інших не вбудованих в текст сторінки мета-описів не здійснюється. Крім розміру та вирішення зображення, результати пошуку містять інформацію про розташування зображення та абзац тексту сторінки, до якого воно відноситься. Аналогічно здійснюється індексація аудіо та відео-файлів. В результатах пошуку видається тип файлу, його місцезнаходження (тобто адреса сторінки), розмір в байтах та тривалість відтворення.  

Найбільш незручний та некоректний пошук здійснює пошукова система українських ресурсів search. com. ua, яка використовує спрощений механізм Google для індексації мультимедіа. Індексації підлягає тільки текст, розміщений в тегах посилання на цей ресурс.

Порівняння можливостей різних ІПС у пошуку мультимедіа можна продовжити, аналізуючи такі системи, як Lycos, AllTheWeb, Rambler, Апорт тощо. В результаті проведеного огляду можливостей пошуку мультимедійної інформації існуючими пошуковими системами, можна зробити наступний висновок: пошуку усіх типів мультимедійних ресурсів жодна з пошукових систем не реалізує.   Жодна з розглянутих ІПС не виокремлює такі важливі типи, як презентації PowerPoint (презентації індексуються багатьма ІПС як текстові документи, однак вони не розглядаються як джерела мультимедійної інформації) та SMIL (найбільш перспективний напрямок розвитку публікації мультимедійної інформації в мережі), пошук векторних зображень, динамічної інформації.

Слід відмітити, що сьогодні в Інтернеті представлена велика кількість спеціалізованих ІПС, призначених для знаходження окремих видів мультимедіа. Приміром, пошукова система SingingFish

1 2 3 4 5 6