Информационные ресурсы сети Internet

(search.singingfish.com) дозволяє шукати за ключовими словами відео- та аудіодані,  вказуючи їх категорію (спорт, новини, фінанси тощо) та формат. Але більшості користувачів вони не відомі і тому не використовуються

Недоліком більшості систем є те, що градації оцінок параметрів МО або фіксовані (у зовсім незручному варіанті – наприклад, "менше хвилини", “більше 3 хвилин”), або зовсім нечіткі і тому незрозумілі користувачеві (приміром, "невеликий”, “середній”, “малий" розмір). Крім того, слід зауважити, що значна кількість користувачів цікавляться пошуком мультимедіа у більш прагматичному аспекті та прагнуть застосовувати зовсім інші параметри для опису своїх інформаційних потреб. Приміром, у стверджується, що 71% користувачів  WWW цікавляться об’єктами, а не розміткою, кольорами, текстурою та іншими абстрактними характеристиками мультимедійних об’єктів. Для опису об’єктів можна використовувати онтології, які задають, приміром, відношення між базовими класами об’єктів, що не мають конкретних рис, та їх підкласами, які легше співвіднести з МО. 

Список використаної літератури: 

  1. Овдій О.М., Проскудіна Г.Ю. Онтології у контексті інтеграції інформації: представлення, методи та інструменти побудови // Проблеми програмуваня. – №4, 2004. – С.353-366.
  2. Интеллектуальный семантический поиск с привлечением средств мета поиска / Г.С.Осипов, О.С.Завьялова, И.В.Смирнов, И.A.Тихомиров // 5 Международ. Конф. "Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2005". – К.: Просвіта, 2005. – С.214-223.
  3. Боровикова О.И., Загорулько Ю.А., Сидорова Е.А. Автоматизация сбора онтологической информации в Интернет-портале знаний // Там же. – К.: Просвіта, 2005. – С.82-91.
1 2 3 4 5 6