Информационные системы брокерских компаний

style="font-size: спілкування з колегами за допомогою форуму, інтерактивне навчання.

Алгоритм автоматичного виконання заявок у системі такий:

1) від клієнта надходить заявка;

2) якщо в заявці задано майданчик «Неорганізований ринок» чи «ПФТС», то надсилається повідомлення брокеру клієнта (виконання заявок відбувається вручну); 3) якщо задано майданчик «SBTrade», то ведеться пошук у реєстрі поточних активних заявок з фільтрацією за такими критеріями: тип угоди; тікер ЦП. При цьому відбувається сортування за критерієм «ціна» (за спаданням, якщо заявка з типом угоди «Продати», і в порядку зростання, якщо заявка з типом угоди «Купити»).

У такий спосіб система формує вибірку контрзаявок;

4) якщо вибірка контрзаявок порожня, то заявка залишається невиконаною в активному стані; 5) якщо у вибірці є список відповідних заявок, подальше оброблення ведеться в порядку погіршення ціни; 6) якщо кількість ЦП у заявці дорівнює кількості ЦП у контрзаявці, то заявки стають неактивними і брокеру має надсилатися повідомлення, а статусом заявки стає «Виконується на SBTrade»; 7) якщо кількість ЦП у заявці більша, ніж у контрзаявці, то в заявці здійснюється перевірка ознаки «Можлива купівля/продаж вроздріб». Якщо ознака має місце, то здійснюється перевірка на мінімальний обсяг угоди в заявці: кількість ЦП у контрзаявці має бути більшою чи дорівнювати мінімальному обсягу угоди. Якщо ця умова задовольняється, то перевіряється залишок ЦП у заявці, він має дорівнювати чи бути не меншим від мінімального обсягу угоди. Якщо і ця умова задовольняється, то заявка на доступну кількість ЦП стає неактивною, а потім формується нова заявка зі зменшеною кількістю ЦП. Ця заявка стає активною і брокеру відсилається відповідне повідомлення;

8) якщо кількість ЦП у заявці менша, ніж у контрзаявці, то в контрзаявці здійснюється перевірка ознаки «Можлива купівля/продаж вроздріб». Якщо ознака задовольняється, то в контрзаявці перевіряється мінімальний обсяг угоди

Якщо мінімальний обсяг угоди в контрзаявці не перевищує кількості ЦП у заявці, то перевіряється їх залишок у контрзаявці після здійснення угоди. Якщо залишок більший чи дорівнює мінімальному обсягу угоди, то заявка на доступну кількість ЦП стає неактивною, а потім фор­мується нова заявка зі зменшеною кількістю ЦП. Ця заявка стає активною.

9) якщо задані майданчики «SBTrade» і ПФТС, то у разі наявності однакових контрзаявок по обох майданчиках перевага віддається заявкам із майданчикам «SBTrade».

10) клієнтам і брокерам відсилається повідомлення про угоду.

Система «SBTrade» включає такі підсистеми:

  • торгову;
  • інформаційну; пошукову;
  • технічного аналізу;
  • поштову;
  • взаємодії з ТІС ПФТС;

навчальну; адміністрування. Торгова підсистема — це ядро системи «SBTrade». Вона надає клієнту можливість, використовуючи її функції, укладати угоди на кожному з торгових майданчиків, створювати портфелі ЦП відповідно до обраної інвестиційної стратегії, спостерігати за ходом торгів на майданчиках ПФТС і «SіgmaBleyzer», переглядати поточні заявки на ринку, переглядати укладені угоди (з можливостями фільтрації), переглядати поточний баланс на торговому рахунку. Торгова підсистема має містити групи команд щодо заявок, угод, цінних паперів, звітів.

Команди з опції «Заявка» забезпечують:

— уведення клієнтом інформації щодо торгової заявки на купівлю/продаж ЦП; перевірку на правильність уведених даних;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы