Информационные системы брокерских компаний

ті, що проходять навчання для роботи з системою.

Поштова підсистема виконує такі функції: підтвердження реєстрації користувача в системі; розсилання новин, аналітики; підтвердження транзакції; розсилання звітності за період; повідомлення брокера про заявку, що надійшла на неорганізований ринок; повідомлення брокера про акцепт заявки на ПФТС; зворотний зв’язок потенційних клієнтів із брокером для одержання ним інформації про потенційного клієнта, що його цікавить.

Підсистема «Взаємодія з ТІС ПФТС» включає такі функції: одержання котирувань від ТІС ПФТС; одержання угод від ТІС ПФТС; одержання змін за заявками на ПФТС за певний період; передавання статистичних даних про роботу користувачів системи «SBTrade» і активності сервера — на ПФТС.

Обмін інформацією між ТІС ПФТС і системою «SBTrade» здійснюється в реальному часі.

Підсистема адміністрування «SBTrade» призначена для розв’язання таких завдань:

 • авторизації користувача;
 • ведення користувачів системи;
 • ведення ролей у системі;
 • призначення ролей користувачам;
 • ведення груп користувачів у системі;
 • ведення членів груп користувачів;
 • визначення повноважень і прав доступу груп користувачів до інформаційних об’єктів БД, функцій та операцій оброблення даних;
 • ведення довідників системи «SBTrade»;
 • журналізації подій у системі;
 • здійснення роботи з рахунками клієнтів;
 • здійснення нарахувань дивідендів по акціях і відсотків по облігаціях;
 • забезпечення обміну інформацією з ПФТС.

Прикладне програмне забезпечення системи «SBTrade» базується на трирівневій архітектурі: клієнт — сервер додатків — сервер бази даних (СКБД «Оracle8і» компанії «ORACLE»).

Стисло розглянемо ще одну розробку фірми «Софтлайн» — «ФОРВАРД». Система «ФОРВАРД» розроблена з метою створення інформаційного середовища та технології роботи, що дають змогу підвищити якість та значно скоротити час обслуговування учасників торгів, а також звільнити робітників біржі від рутинної роботи з ведення реєстрів заявок, підготовки контрактів, обліку та аналізу розрахунків по контрактах

Структуру інформаційної системи «ФОРВАРД» утворюють кілька функціональних комплексів:

 • нормативно-довідникова база біржі (класифікатор номенклатури, курси валют, юридичні особи та ін. );
 • акредитація учасників торгів (брокерських контор);
 • передторгова підготовка (використання оn-line-режиму роботи віддаленого брокера з сервером баз даних);
 • підтримка процесу проведення торгів (графічне електронне табло відкритих торгів);
 • формування контрактів за результатами торгів (автоматизована підготовка документів по укладених біржових операціях);
 • контроль розрахунків по контрактах (фінансовий облік розрахунків по контрактах та контроль за ходом їх виконання).

«ФОРВАРД» забезпечує взаємодію всіх компонентів комп’ютерної системи біржі та оброблення біржових процесів від акредитації брокерських контор до оформлення укладених контрактів.

Система «ФОРВАРД» функціонує в одноранговій обчислюваль­ній мережі Windows for Workgroups та Windous’95 і реалізується на основі сучасної технології «клієнт-сервер» за допомогою нових інструментальних засобів — Borland Delphi for Windows.

Система «РТ-офіс» містить модуль бек-офісу, аналітичний модуль, робочі місця трейдерів, фондовий магазин.

Модуль бек-офісу «РТ-офіс» використовує план рахунків, який може налагоджуватись відповідно до схеми проведень клієн­тів. При побудові системи обліку правильне настроювання плану рахунків має визначальне значення для якісного обліку виконуваних операцій і одержання в реальному часі інформації про розподіл ресурсів клієнтів і компанії. Під час виконання операцій учасники ринку керують двома основними

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы