Информационные системы брокерских компаний

видами ресурсів — коштами і цінними паперами. Облік ЦП у кількісному вираженні настільки ж необхідний, як і облік коштів. Саме тому в системі одночасно ведуться грошові рахунки клієнтів і їх рахунки у цінних паперах. І грошові, і паперові активи розділяються по клієнтах, по місцях їхнього збереження (гроші — по підрозділах каси, по розрахункових рахунках, по біржах, по брокерах, а ЦП — по біржах, по брокерах, по реєстрах, по депозитаріях), цінні папери окремо обліковуються по емітентах і випусках. Ряд клієнтів має тільки депозитарні договори, їхні операції відбиваються тільки по ЦП. Вікно інтерфейсу з відображенням сукупності грошових й паперових рахунків клієнтів і компанії зображене на рис. 9.  

Рис. 9. Робоче вікно підсистеми бек-офісу

У системі «РТ-офіс» брокерські та дилерські операції поєднані з веденням депозитарного обліку. Депозитарний облік супроводжує кожну брокерську або дилерську операцію, крім того, депозитарні операції потребують уведення майже тієї ж інформації, що і брокерсько-дилерські. Саме тому депозитарний облік інтегровано у систему з автоматичним генеруванням і виконанням депозитарних доручень слідом за брокерськими дорученнями клієн­тів чи договорами купівлі-продажу.

При цьому співробітники депозитарію мають можливість і автономно виконувати депозитарні операції

Кожна операція в системі «РТ-офіс» має автора і виконавця. В ній фіксуються дата і час введення і виконання, що дає змогу краще відстежувати якість роботи окремих співробітників, а співробітники відчувають особисту відповідальність за якість і своєчасність введення інформації. Існує система розмежування доступу до інформації і до виконання різних операцій. У систему введене поняття «події». Кожна операція виконується за визначеною подією на відміну від раніше існуючого ручного введення інформації. Ініціатором події може бути співробітник (приклад — ручна перереєстрація ЦП) або подію ініціює тригер серве­ра бази даних за фактом зміни інформації в одній з таблиць (приклад — відсилання повідомлення клієнтам Інтернет-магазину про нарахування комісійних за фактом закриття операційного дня), чи планувальник завдань — за часом (приклад — анулювання вчорашніх біржових доручень ранком кожного дня). Більшість операцій у системі виконується на основі доручень. Усі клієнтські доручення вводяться в систему, навіть якщо вони потім анулюються із зазначенням причини, що буває корисно для розв’язання конфліктних ситуацій. За дорученнями про купівлю-продаж ЦП на біржі генеруються угоди, причому доручення й угоди знаходяться у співвідношенні «багато до багатьох», тобто одне доручення може бути виконане кількома угодами і одна угода може бути укладена за кількома дорученнями від різних клієнтів. За фактом виконання угоди на біржі відбувається її розбір за дорученнями з одночасним нарахуванням тих комісійних, що залежать тільки від обсягу угоди і є індивідуальними для кож­ного договору з клієнтом. Ввечері кожного дня виконується операція закриття операційного дня, у ході якої відбувається звіряння з біржовими звітами, визначення загальних обсягів операцій по угодах, нарахування комісійних біржових систем, брокерських комісійних, що залежать від загального обсягу, нарахування податків з фізичних осіб. Відповідно до існуючої технології податки списуються з клієнтів наприкінці дня, коли була виконана угода, що, узагалі кажучи, не цілком погоджується з правилом стягування податку в момент виплати доходу, проте дає змогу уникнути ситуацій неможливості стягування податку в момент виплати у зв’язку з відсутністю грошей на рахунку клієнта. Завершується закриття дня повідомленням Інтернет-магазину про цю подію, після чого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы