Информационные системы брокерских компаний

WEB-сервер зчитує і передає клієнтам інформацію про утримані комісійні і податки. Аналітичний модуль системи працює автоматично й виконує такі функції: перевірка інформації в дорученнях на спільність, несуперечність, задоволення умов компанії; автоматичне генерування відмовлень у разі явно нездійсненних доручень із зазначенням причини відмовлення;

аналіз ресурсів на рахунку, ухвалення рішення про можливість виконання доручення. Блокування коштів чи ЦП для того, щоб з тими самими ресурсами не можна було створити кілька різ­них доручень;

розрахунок очікуваних коштів чи ЦП. Очікувані ресурси розраховуються як по клієнтських рахунках, так і за місцями їх збереження, щоб можна було оперативно планувати майбутні операції;

автоматичне відновлення біржових котирувань, передача їх WEB-серверу, перерахування ринкової вартості клієнтських портфелів;

для маржинальних рахунків розрахунок маржинального коефіцієнта, генерування сигналу трейдеру про наближення коефіцієнта до критичної величини, генерування повідомлення клієн­ту про цю подію;

аналіз типу клієнтського доручення для передавання його трейдеру на ручне оброблення або для автоматичного відправлення на біржу;

періодичне опитування виконання біржових доручень, прийом інформації про виконання, закриття біржових угод, розбір автоматично виконаних клієнтських доручень, відправлення WEB-серверу повідомлень про виконання клієнтських доручень.

У системі ведеться в хронологічному порядку облік історії здійснення операцій по грошових і паперових рахунках клієнтів і компанії, де відбивається інформація про те, коли і яку операцію виконав клієнт, з яким рахунком кореспондується рахунок клієнта або зазначається місце збереження ресурсу, за яким співробітник прийняв доручення від клієнта, а також зазначається, який співробітник виконав доручення і коли. В історії відбиваються дебет і кредит початкового стану грошового і паперового рахунків, обороти по рахунку, сальдо. При кожній зміні паперового рахунка визначається балансова вартість обліковуваних ЦП або ЦП, що списуються, за методом середньозваженої ціни, перераховується балансова вартість портфеля, визначається дохід, прибуток, знижка й оподатковуваний дохід, в історію записується також податок по кожній операції. Існує можливість перерахування балансової вартості портфеля і податкоутворюючих параметрів для окремого клієнта

В системі існує можливість одержання цілої низки звітів для інформування клієнтів про здійснені операції та для оперативного відстеження динаміки ресурсів клієнтів і компанії. Можна отримати, наприклад, такі звіти: звіт про поточний стан клієнтського портфеля, куди входять оцінка його ринкової вартості, залишків на грошовому і паперовому рахунках, податки, що беруться на даний момент; звіт про операції клієнта за період із вхідним і вихідним залишком по коштах і ЦП, грошовими і паперовими операціями за період, куди включені всі стягнуті з клієнтів комісійні.

Поряд із біржовими угодами значну питому вагу в роботі торгових компаній мають операції на позабіржовому ринку цінних паперів, операції купівлі-продажу безпосередньо з учасниками ринку. Для обліку таких операцій у системі розроблений спеці­альний модуль позабіржових угод, у якому існує можливість ввести угоду, що виконується на основі різних договорів — комісії, доручення, купівлі-продажу і т. д. , причому в угоді може бути визначений різний порядок постачань і платежів, різні схеми оплати витрат. Також у позабіржових угодах може бути виконана довільна кількість платежів частинами і довільна кількість постачань ЦП. Введення інформації з такої угоди не спричиняє зміни залишків на рахунках, вони змінюються тільки за фактом платежів і

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы