Информационные системы депозитарной деятельности

операцій» зберігачів одержують та розшифровують електронні повідомлення.

Зберігачем постачальників цінних паперів у разі одержання від Депозитарію електронного повідомлення-підтвердження поставки проти оплати № 533 виконується операція списання ЦП з рахунків постачальників. При цьому відбувається формування відповідних внутрішніх меморіальних ордерів (код документа — 109).

Потім відбувається збереження повідомлення № 533 у відповідних архівах та формування «Відомості виконаних наказів на поставку ЦП проти оплати», а також аналогічних операцій з отримання повідомлень 509 та 534. Кожного дня здійснюється друк проведених операцій.

Зберігачем покупця у разі одержання від Депозитарію електронного повідомлення-підтвердження поставки проти оплати № 531 виконується операція зарахування на рахунок депонента покупця цінних паперів, по яких був відправлений в Депозитарій наказ № 521 шляхом активізації та підтвердження автоматично сформованої електронної форми 109 документа «Меморіальний ордер на переказ цінних паперів» та «Прибутковий позабалансовий ордер по ЦП» (документ 107). У результаті в журналі операцій операція відзначається ознакою «2» — «виконана» та відбувається зарахування ЦП на рахунки клієнтів Зберігача або на рахунок «Власні цінні папери Зберігача».

Стисло розглянемо деякі російські програмні продукти для автоматизації депозитарної діяльності.

Програмний продукт «ДіасофтДепо» фірми «Діасофт» забезпечує ведення подвійного бухгалтерського обліку для надійного функціонування депозитарію. Рух цінних паперів з одного рахунка на інший відбувається проведенням у депозитарному журналі обліку операцій. Операції записуються дворазово. Після їх виконання зберігається баланс дебету та кредиту по всіх рахунках Депо. Ця система має ряд функціональних підсистем

У ній організовано ведення списків емітентів, розрахунок та оплату диві­дендів. Первинне розміщення цінних паперів включає облік договорів з емітентами, ведення списку акціонерів для первинного розміщення цінних паперів, контроль за платежами емітента. Система «Е*Depo» (розробка фірми «Canopus») орієнтована на використання в депозитаріях суб’єктів фондового ринку. Вона об’єднує в собі функції класичного депозитарію та функції ведення реєстру акціонерів, що дає змогу ефективно використовувати її у процесі приватизації підприємств, для обліку емісій цінних паперів, їх первинного розміщення та подальшого обігу. Система уможливлює автоматизацію виконання основних операцій з обліку будь-яких цінних паперів. Вона підтримує гнучкий план Депо-рахунків, дає змогу створювати різні довідники: власників цінних паперів (емітентів, агенцій, інвесторів, інших депозитаріїв); цінних паперів та їх випусків; типових операцій; поточ­них курсів цінних паперів. Усі операції за Депо-рахунками завантажуються користувачами системи у журнал Депо-операцій. У разі введення операцій використовується база даних типових операцій, що охоплює увесь спектр можливих операцій з цінними паперами. База даних типових операцій може настроюватися та редагуватися користувачем системи. Операції операційного дня актуалізують баланс депозитарію, виводять на екран чи на друк звітні форми. В системі «Е*Depo» передбачена можливість спільної праці кількох територіально віддалених користувачів. Зв’язок між такими користувачами здійснюється за допомогою засобів електронної пошти.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12