Информационные системы депозитарной деятельности

системи;ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;здійснення операцій щодо одержання від емітентів на свій рахунок доходів з цінних паперів (дивідендів, процентних виплат, виплат з погашення тощо) для наступного перерахування їх зберігачам;здійснення функцій номінального утримувача в реєстрі влас­ників іменних цінних паперів, депонованих у депозитарії;встановлення кореспондентських відносин з депозитарними установами інших країн на підставі одно- та/або багатосторонніх угод з метою обслуговування міжнародних операцій з цінними паперами;

надання інформаційно-консультативних послуг з питань депозитарної діяльності.

2. Організація роботи інформаційної системи депозитарію

«Міжрегіональний фондовий союз»

Інформаційна система «Міжрегіональний фондовий союз» (МФС) має ієрархічну структуру, зображену на рис. 2. 2.

Кожний абонент МФС має унікальний у даній системі 8-знач­ний номер. Перші чотири знаки позначають номер учасника, а останні — його філію. Депозитарний комп’ютерний центр (ДКЦ) МФС кодується як «00010000», інші учасники (зберігачі) — послідовно, починаючи з номера «10010000».

Принципи функціонування «Міжрегіонального фондового союзу».

Дія регламенту функціонування системи електронних розрахунків (СЕР) депозитарію «Міжрегіональний фондовий союз» (Депозитарій) поширюється на зберігачів-учасників Депозитарію (Зберігачів), які підписали з Депозитарієм депозитарний договір про відкриття рахунку в цінних паперах (ЦП), яким встановлено програмне забезпечення у вигляді автоматизованого комплексу задач «Зберігач», та які підписали акт функціональної готовності Зберігача до роботи на основі програмного забезпечення депозитарної діяльності.  

Рис. 2. Загальна концепція інформаційно-апаратної будови МФС

Технологія оброблення інформації організована за принципом формування послідовності операційних днів та перевірки балансів по ЦП Зберігачів шляхом їх зіставлення із станом узагальнених рахунків цих Зберігачів у Депозитарії наприкінці кожного операційного дня.

Депозитарій функціонує протягом всіх робочих днів у типовому режимі, що забезпечує функціонування Зберігачів. Внутрішня системна робота виконується в одну зміну.

Операційний день Депозитарію починається о 9. 00. З цього часу в Депозитарії проводяться роботи, пов’язані з підготовкою СЕР до проведення електронних розрахунків

З 9. 30 до 18. 00 Депозитарій обробляє потоки електронних документів, що циркулюють у СЕР. Програмне забезпечення Депозитарію функціонує в автоматичному режимі.

З 18. 00 до 18. 30 Депозитарій проводить звірку балансів Зберігачів із ЦП, що передані в Депозитарій в електронному вигляді засобами ЕП, зі станом узагальнених їхніх рахунків у ЦП в Депозитарії. За умови зведення балансу зберігач о 18. 30 отримує в електронному вигляді дозвіл на закриття поточного операційного дня та підготовку до наступного операційного дня.

З 18. 30 до 19. 00 Депозитарій формує власний баланс по ЦП, звітні форми та виписки за результатами операційного дня і виконує процедури закриття поточного операційного дня та підготовки до нового дня.

Зберігач функціонує всі робочі дні у суворій відповідності дати свого поточного операційного дня з датою поточного операційного дня Депозитарію.

Операційний день Зберігача починається о 9. 30 і продовжується до 18. 00. Протягом операційного дня він виконує депозитарні операції в СЕР і процедури обміну електронними документами з Депозитарієм та іншими учасниками СЕР відповідно до такого графіка:

1) виконання адміністративних та інформаційних операцій: 9. 30—18. 00;

2) виконання операцій зарахування ЦП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12