Информационные системы депозитарной деятельности

на рахунки або списання їх (номінальний утримувач — Депозитарій або депонований у Депозитарії глобальний сертифікат — ГС) з рахунків своїх клієнтів або з рахунка «Власні ЦП»: 9. 30—16. 30;

3) виконання операцій зарахування ЦП на рахунки або списання їх (номінальний утримувач — Зберігач) з рахунків своїх клієнтів: 9. 30—17. 30;

4) виконання операцій переказу ЦП (номінальний утримувач — Депозитарій або депонований у Депозитарії ГС) на рахунки клієнтів та інших учасників СЕР або на рахунок «Власні ЦП»: 9. 30—15. 30;

5) виконання операцій переказу ЦП (номінальний утримувач — Депозитарій або депонований у Депозитарії ГС), які не призводять до зміни пасивного балансового рахунка на рахунку отримувача, на рахунки своїх клієнтів: 9. 30—17. 30;

6) виконання операцій переказу ЦП (номінальний утримувач — Депозитарій або депонований у Депозитарії ГС), які призводять до зміни пасивного балансового рахунка на рахунку отримувача, на рахунки своїх клієнтів або на рахунок «Власні ЦП»: 9. 30—16. 30;

7) виконання операцій переказу ЦП (номінальний утримувач — Зберігач) на рахунки своїх клієнтів: 9. 30—17

30;

8) виконання операцій переміщення (переказу по активу) ЦП: 9. 30—16. 30.

У разі виконання операцій переказу на рахунок ЦП та виконання операцій переміщення (переказу по активу) ЦП Зберігач зобов’язаний відправляти до Депозитарію у вигляді повідомлень дані про проведення по цих операціях для коригування стану узагальненого рахунка Зберігача в Депозитарії. Ці повідомлення фор­муються та надсилаються Зберігачем у Депозитарій відразу після виконання кожної операції переказу ЦП та виконання операцій переміщення (переказу по активу) ЦП (але не пізніше 17. 00) за такою технологічною схемою:

  • вибрати в «Журналі операцій» меморіальний ордер по ЦП (документ 109), що відповідає даній операції;
  • увійти в архів меморіальних ордерів та викликати на екран інформацію з меморіального ордера, що відповідає даній операції;
  • виділити та скопіювати в буфер обміну інформацію з меморіального ордера;
  • перейти в режим відправки інформаційних повідомлень та визвати на екран форму повідомлення (документ № 060);
  • вставити з буфера обміну в форму повідомлення інформацію з меморіального ордера;
  • відправити повідомлення (документ № 060) в Депозитарій;
  • отримати від Депозитарію підтвердження.

Якщо операцій з ЦП не було, то Зберігач зобов’язаний не рідше одного разу протягом кожних двох годин за допомогою засобів ЕП зв’язуватися з Депозитарієм для отримання від нього або від інших учасників СЕР оперативної інформації.

Зберігач зобов’язаний протягом двох годин після відкриття операційного дня здійснити процедуру оновлення глобальних довідників у власній базі даних, для чого необхідно відправити в Депозитарій запити на оновлення інформації за такою технологіч­ною схемою:

  • запросити оновлення та отримати відповіді від Депозитарію по глобальних довідниках — країн та грошових одиниць, банків, видів ЦП, учасників СЕР, організаційно-правових форм;
  • запросити оновлення та отримати відповідь від Депозитарію по «Картотеці емітентів ЦП»;
  • запросити оновлення та отримати відповідь від Депозитарію по «Картотеці випусків ЦП».

Зберігач зобов’язаний своєчасно реагувати на повідомлення, одержувані від Депозитарію, та безперечно дотримуватись викладених у них вимог.

До 18. 00 Зберігач зобов’язаний відправити у Депозитарій в електронному вигляді свій баланс по ЦП. За умови зведення балансу Зберігача по ЦП зі станом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12