Информационные системы депозитарной деятельности

узагальненого рахунка Зберігача в ЦП у Депозитарії та відсутності незавершених операцій щодо переводу ЦП клієнтам інших зберігачів або операцій із зарахування ЦП на рахунки своїх клієнтів, що відображаються на узагальненому рахунку Зберігача в Депозитарії, Зберігач до 18. 30 отримує від Депозитарію в електронному вигляді дозвіл на закриття поточного операційного дня та підготовку до наступного операційного дня. О 18. 30 Зберігач здійснює процедуру закриття поточного операційного дня та підготовки до наступного операційного дня.

3. Огляд програмного забезпечення депозитарної діяльності

На ринку програмного забезпечення є багато розробок, пов’язаних з автоматизацією діяльності депозитарної системи. Вони мають багато спільних рис і загалом не дуже відрізняються. Повний комплект програмного забезпечення має такі підсистеми:

операційний день депозитарію; спеціалізовані відділення депозитарію; віддалені учасники; розрахунок і виплата дивідендів; АРМ «Бухгалтер»; система електронних розрахунків. «Операційний день депозитарію» — це пакет програм, що дає змогу надавати повну низку депозитарних послуг. Депозитарій враховує цінні папери (ЦП) усіх депонентів двічі: у розрізі їхньої належності та за їх фізичним місцем збереження. Список усіх можливих режимів, використовуваних Депозитарієм, і список усіх використовуваних місць збереження ЦП утворюють «План балансових рахунків Депозитарію». Цінні папери можуть зберігатися в Депозитарії у «відособленому» («закритому») або «колективному» («відкритому») вигляді. Спосіб збереження відбивається у вигляді обліку ЦП на різноманітних балансових рахунках Депо. ЦП враховуються на балансі Депо в штуках. Баланс Депо складається окремо по кожному конкретному виду цінного папера, що враховується в Депозитарії. Для «активних» рахунків Депо як їх власник вказується той самий Депозитарій, тому що він поміщає від свого імені прийняті до обліку ЦП у сховищах, або депозитарії-кореспонденти, у сховища яких Депозитарій помістив прийняті до обліку ЦП. Активний рахунок Депо депозитарію-кореспондента в обліку Депозитарію називається рахунком

НОСТРО

Для «пасивних» рахунків Депо їхніми власниками є клієнти Депозитарію (депоненти), чиї ЦП обліковує Депозитарій. Клієнтом Депозитарію може бути й інший депозитарій-кореспон­дент. Пасивний рахунок депозитарію- кореспондента в обліку Депозитарію називається рахунком ЛОРО. Для кожного клієнта Депозитарію відкривається рахунок Депо, що однозначно ідентифікує його в даному Депозитарії. На рахунку Депо обліковуються всі цінні папери клієнта, незалежно від їх виду: акції, облігації і т. д. Відбиток операцій із ЦП депонентів — це рух ЦП по балансових рахунках Депо, кожний із яких має своє значення. В основу Системи покладений принцип документообігу в режимі реального часу. Це означає, що кожний документ ініціює ланцюжок пов’язаних дій, у тому числі й породження інших документів, що стають доступними відразу після їх виконання всім користувачам Системи відповідно до їхніх повноважень. Принцип реального часу забезпечує одержання будь-якої аналітичної і звітної інформації та гарантує оперативний кон­троль за станом Системи в даний момент. Одним із джерел документів є автоматизовані робочі місця зберігачів. Оформлення документів відбувається відповідно до правил ведення рахунків Депо. Крім того, у Системі документи формуються в автоматичному режимі. Спеціалізовані відділення Депозитарію призначені для обслуговування фізичних осіб. Основною умовою операцій із ЦП, що здійснюються у відділеннях, є те, що контрагентом угоди виступає організація — власник «власного Депо», причому вона може виступати у ролі як власника ЦП, так і агента емітента. Рух ЦП пов’язаний тільки з їх рахунком Депо і відповідними балансовими рахунками Депо. Віддалений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12