Информационные системы депозитарной деятельности

інформації з довідників;введення/коригування інформації з анкет емітентів цінних паперів;введення/коригування інформації з анкет випусків цінних паперів;введення/коригування інформації з анкет депонентів цінних паперів;відкриття/закриття рахунків депонентів. 5.  Автоматизоване виконання облікових операцій, що приводять до зміни залишків на рахунках депо відповідно до наказів депонентів. До них належать: депонування(зарахування) цінних паперів;списання цінних паперів;переказ (перерахування) цінних паперів;переміщення цінних паперів.

6. Автоматизоване виконання інформаційних операцій з формування виписок, відомостей, зведень, довідок, реєстрів, балансів, до яких належать:

 • формування виписки по залишках на рахунку Депо;
 • формування виписки щодо руху по рахунку Депо;
 • формування агрегованого реєстру;
 • формування повного реєстру;
 • формування балансу по рахунку Депо;
 • формування відомості доручень на зарахування цінних паперів;
 • формування відомості сквітованих доручень;
 • формування відомості несквітованих доручень.

Крім перелічених основних вихідних документів програмне забезпечення містить вмонтований генератор звітів, що дає змогу користувачам формувати довільної форми запити до бази даних.

7.  Автоматизоване виконання глобальних операцій, що виконуються з усіма цінними паперами певного випуску, які обліковуються на рахунках Депо. До них належать:

 • ·нарахування прибутків;
 • ·блокування випусків цінних паперів;
 • ·розблокування випусків цінних паперів;
 • ·анулювання випусків цінних паперів;
 • ·конвертування випусків цінних паперів.

Отже, програмне забезпечення АСОІД призначене для автоматизованого виконання депозитарних операцій на різних рівнях депозитарної системи

Результати виконання усіх операцій фіксуються у відповідних електронних картотеках і журналах:

 • ·картотеці емітентів цінних паперів;
 • ·картотеці випусків цінних паперів;
 • ·картотеці депонованих цінних паперів;
 • ·картотеці рахунків Депо;
 • ·журналах реєстрації виконання, відміни операцій.

Програмне забезпечення є достатньо гнучким і підтримує розвинену низку настроювань, які користувачі можуть виконувати без залучення розробників. Це реалізовано у вигляді розвиненої підсистеми ведення нормативно-довідкової інформації. База даних, що підтримує програмне забезпечення, містить такі довідники: довідник «План рахунків Депо» (складається із системи пов’язаних довідників: «Розділи плану рахунків Депо», «Підрозділи плану рахунків Депо», «Коди і найменування рахунків депо» відповідно до розділів і підрозділів); довідник вхідних/вихідних документів, що формуються програмним забезпеченням; довідник операцій; довідник проходження операцій (перелік документів, що формуються програмним забезпеченням при виконанні конкретної операції); довідник підстав операцій (перелік проводок по кожній конкретній операції).

Технологія оброблення інформації організована за принципом формування послідовності операційних днів та звірки балансів по цінних паперах учасниками нижнього рівня зі станом консолідованих рахунків цих учасників на верхньому рівні в кінці кожного операційного дня. При початковому запуску програмного забезпечення відкривається перший операційний день, протягом якого користувачі виконують операції з цінними паперами. Наприкінці операційного дня формується баланс по цінних паперах, і адміністратор системи виконує процедуру закриття поточного операційного дня. При цьому інформація з карток і журналів поточного операційного дня переписується в захищений від модифікації архів, і програмне забезпечення готує та відкриває наступний операційний день. Програмне забезпечення АСОІД розроблене з урахуванням вимог передових інформаційних клієнт-серверних технологій: функціонує під керуванням багатокористувацької операційної системи «Windows NT SERVER». Базами даних АСОІД на всіх рівнях керують SQL — сервери InterBase, що забезпечують корект­не оброблення транзакцій у даних у разі програмних або апаратних збоїв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12