Информационные системы депозитарной деятельности

Інтерфейсна частина АСОІД розроблена у середовищі програмування Delphi, що забезпечує швидкий доступ запитів користувачів до ресурсів SQL — сервера, що підтримує бази даних АСОІД. Як комунікаційне програмне забезпечення використовується система електронної пошти «АСТРА».

Система електронних розрахунків (СЕР) діє в рамках депозитарію «Міжрегіональний фондовий союз» (Депозитарій) та зберігачів-учасників Депозитарію (Зберігачів), які підписали з Депозитарієм депозитарний договір про відкриття рахунку в цінних паперах (ЦП), яким встановлено програмне забезпечення у вигляді автоматизованого комплексу задач «Зберігач», та які підписали акт про функціональну готовність Зберігача до роботи через програмне забезпечення депозитарної діяльності «DEPOER».

Програмно-технологічна структура СЕР включає такі основні компоненти:

 • прикладне програмне забезпечення «Депозитарій»;
 • прикладне програмне забезпечення «Зберігач»;
 • електронну пошту Депозитарію;
 • засоби системи криптографічного захисту інформації.

Ці компоненти відповідають двом рівням програмно-технологічної структури СЕР. Право користування ними надається користувачам СЕР Депозитарієм.

Прикладне програмне забезпечення СЕР на рівнях «Депозитарій» та «Зберігач» забезпечує автоматизоване виконання таких розрахунково-клірингових операцій:

 • постачання ЦП проти оплати на підставі електронних наказів, що Депозитарій одержує від Зберігачів;
 • одержання ЦП проти оплати на підставі електронних наказів, що Депозитарій одержує від Зберігачів; постачання ЦП проти оплати/без оплати на підставі інформації про наявність двосторонньої угоди про те, що Депозитарій одержує від Організатора торгівлі ЦП;
 • одержання ЦП проти оплати/без оплати на підставі інформації про наявність двосторонньої угоди про те, що Депозитарій одержує від Організатора торгівлі ЦП;
 • постачання ЦП проти оплати/без оплати на підставі інформації про наявність односторонньої угоди з боку продавця про те, що Депозитарій одержує від Організатора торгівлі ЦП;
 • одержання ЦП проти оплати/без оплати на підставі інформації про наявність односторонньої угоди з боку продавця про те, що Депозитарій одержує від Організатора торгівлі ЦП;
 • постачання ЦП проти оплати/без оплати на підставі інформації про наявність односторонньої угоди з боку покупця про те, що Депозитарій одержує від Організатора торгівлі ЦП;
 • одержання ЦП проти оплати/без оплати на підставі інформації про наявність односторонньої угоди з боку покупця про те, що Депозитарій одержує від Організатора торгівлі ЦП;
 • блокування ЦП для забезпечення гарантованих розрахунків по угодах, що укладаються з Організатором торгівлі ЦП;
 • постачання ЦП без оплати з попереднім їх резервуванням на підставі інформації про наявність двосторонньої угоди про те, що Депозитарій одержує від Організатора торгівлі ЦП;
 • одержання ЦП без оплати з попереднім резервуванням ЦП на підставі інформації про наявність двосторонньої угоди про те, що Депозитарій одержує від Організатора торгівлі ЦП;

розблоковування ЦП, заблокованих для забезпечення гарантованих розрахунків на підставі інформації про наказ на розблокування, що Депозитарій одержує від Організатора торгівлі ЦП. Виконання операцій «поставка цінних паперів проти оплати» здійснюється за такою схемою (рис. 4) 

Рис. 4. Схема поставки цінних паперів проти оплати

Для того щоб розпочати виконання операції «поставка проти оплати», Зберігач, який обслуговує рахунок постачальника цінних паперів, має сформулювати згідно з укладеною угодою та надіслати Депозитарію наказ на поставку цінних паперів проти оплати, а зберігач, який обслуговує рахунок отримувача цінних паперів, повинен сформулювати та надіслати до Депозитарію наказ на одержання цінних паперів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12