Информационные системы депозитарной деятельности

проти оплати. Виконання операції здійснюється зберігачами у такій послідовності.  

Рис. 5. Вікно вибору операції

Зберігач-постачальник проводить ініціювання операції «поставка цінних паперів проти оплати». Користувач вибирає в довід­нику доступних облікових операцій операцію № 50. Потім заповнює поля електронного документа-наказу (рис. 6). Після заповнення документа відбувається формування і шифрування вихідного файла. Зашифрований програмою «монітор оброблення операцій» файл передається в Депозитарій засобами електронної пошти. Результати виконання операцій фіксуються в «Журналі операцій» (документ № 523, ознака «1» — «виконуєма» за стандартом ISO-15022).

Аналогічно зберігач одержувача вибирає в довіднику доступних облікових операцій операцію № 51 «Одержання ЦП проти оплати», формує наказ на одержання ЦП проти оплати, шифрує та відправляє у депозитарій повідомлення № 521 (згідно зі стандартом ISO-15022).

Після відправлення повідомлень у журналі операцій проводиться облік сформованих та відправлених електронних наказів № 521. Зміст сформованих та відправлених електронних наказів № 521 зберігається в архіві документів. Зауважимо, що ініціювання операції та відправлення в Депозитарій електронних документів-наказів здійснюється Зберігачем у день T або T+1, де Т — дата укладення угоди, найпізніший тер­мін — 12. 00 дня, що передує даті розрахунків за угодою

 

Рис. 6. Електронний документ-наказ на поставку цінних паперів проти оплати

Програмне забезпечення рівня «Зберігач» в автоматичному режимі перевіряє заповнені екранні форми наказів про поставку /одержання цінних паперів проти оплати на правильність складання та повноту реквізитів. На підставі повідомлення № 523 «Наказ на поставку цінних паперів проти оплати» та повідомлення № 521 «Наказ на одержання цінних паперів проти оплати» відбувається реєстрація проведених операцій в Журналах операцій кожного зберігача і система надає повідомлення про початок виконання операції «Поставка проти оплати». Крім того відбувається формування та друк відповідних документів: «Відомості наказів на поставку проти оплати» та «Відомості на одержання ЦП проти оплати».  

Рис. 7. Вибір операції № 51

У Депозитарії програма «монітор оброблення операцій» отримує накази на поставку/одержання цінних паперів проти оплати (повідомлення № 523 та № 521) від зберігачів та надсилає їм підтвердження про отримання наказів у вигляді електронних квитанцій (повідомлень № 131)

У визначений регламентом термін Депозитарій проводить звір­ку (квітовку) отриманих наказів на поставку/одержання цінних паперів проти оплати. Автоматична звірка одержаних електрон­них повідомлень № 523 та № 521 здійснюється з метою визначення пар сквітованих наказів. Звірка проводиться після одержання кожного електронного наказу по всьому масиву одержаних наказів. Якщо параметри зустрічних наказів повністю збігаються, тобто звірка пройшла успішно, то Депозитарій формує та надсилає зберігачам — відправникам наказів № 521 та № 523 повідомлення № 509 про проведену звірку. При цьому в полі №23: повідомлення № 509 обов’язково зазначається статус наказу — «MACH».

Звірені накази реєструються у журналі операцій поставок проти оплати в Депозитарії.

Якщо параметри у наказах № 523 та № 521 не збігаються, то Депозитарій за допомогою повідомлення № 509 сповіщає про це зберігачів. При цьому статус наказів визначається як «NMAT/

CMIS», тобто «незвірений з причини відсутності зустрічного наказу». Для продовження операції «Поставка проти оплати» зберігачі мають до 12:00 дня,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12