Информационные системы финансово-инвестиционных компаний

тип змінних, і програма буде здійснювати випадковий пошук найкращих пара­метрів. Критерії добору параметрів формуються користувачем за питомою вагою трьох показників: ефективності стратегії, монотонності капіталу, відсотка прибуткових угод. Зупинка пошуку відбувається або після закінчення часу оптимізації, або за умови досягнення заданих значень для обраних користувачем критеріїв. Вікно оптимізації має такий вигляд (рис. 6):

Рис. 6. Вікно для параметричної оптимізації

Після одержання придатної стратегії користувач має зберегти її і після цього переходити до наступного блока — застосування цієї стратегії для вироблення рекомендацій в режимі реального часу. Головною умовою підтримки цього режиму є підкачування в базу даних, що використовується програмою, нових даних, які надходять у реальному часі. Реалізація цього підкачування залежить від тієї системи надходження даних, що використовується користувачем. Якщо таке підкачування має місце, то для застосування стратегії в режимі розроблення рекомендацій у реальному часі потрібно тільки задати початковий капітал і вибрати в меню пункт «Старт». Програма видає повну низку рекомендацій із усіма сигналами від усіх механізмів і по всіх інструментах. За бажанням користувача можна видавати скорочену інформацію зі звуковою і різнокольоровою сигналізацією про зміну значень обраних показ­ників. Рекомендації видаються програмою в трьох випадках: у разі надходження нової інформації в базу даних, у разі закінчення терміну для прийняття рішень, що задає користувач, і при натисканні на кнопку «Підрахунок рекомендацій».

Оскільки реальні угоди можуть відбуватися за цінами на момент видачі рекомендацій, які дещо відрізняються від тих, котрі накопичені за минулі періоди в базі даних, то передбачена спеціальна панель для введення укладених угод. Вся інформація про відкриті позиції і про всі укладені угоди доступна користувачу також у відповідних таблицях. Крім цього, користувач може одер­жати повну інформацію про динаміку портфеля і всіх інших показників.

У разі якщо комп’ютер необхідно виключити, а частина позицій залишилася незакритою, то користувач може зберегти стан усіх відкритих угод і після включення комп’ютера завантажити його для продовження роботи.

Якщо необхідно в процесі проведення торгів вилучити деяку кількість коштів, то програма визначає найпридатніші відкриті позиції для закриття й одержання необхідних коштів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Похожие работы