Информационные системы финансово-инвестиционных компаний

стану ринку цінних паперів у цілому.

Аналіз стану ринку цінних паперів у цілому проводиться як на довгостроковий, так і на короткостроковий періоди з використанням методів фундаментального та технічного аналізу. Доклад­но методи фундаментального та технічного аналізу розглядаються в п’ятому розділі підручника. У загальному випадку в структурі інформаційної системи інвестиційної компанії можуть бути такі АРМи: керівника, реєстратора, головного бухгалтера, спеціаліста з обліку операцій з цінними паперами, спеціаліста з аналізу привабливості ЦП, завідуючого фінансовою службою

АРМ керівника призначений для виконання управлінських функцій, а саме: прийняття угод від клієнтів, прийняття рішень про укладення договорів, прийому звітних документів, видачі вказівок брокерам.

АРМ реєстратора призначений для виконання реєстраційних функцій, тобто оформлення договорів, передавання договору керівнику, реєстрації договору (замовлення), ведення реєстру цінних паперів, ведення реєстру клієнтів, ведення реєстру емітентів.

АРМ бухгалтера призначений для виконання бухгалтерських функцій, а саме: ведення бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами; здійснення зв’язку з банком; передавання виписок фахівцю спеціаліста з обліку; ведення обліку заробітної плати; формування звітності для податкової інпекції та ін. АРМ спеціаліста з обліку операцій з цінними паперами забезпечує автоматизацію документування всіх операцій з цінними паперами, що здійснює компанія; ведення реєстру цінних паперів, що є у власності компанії; інформаційне забезпечення управління; контроль та регулювання процесів руху ЦП; систематизацію та узагальнення даних про ЦП, що є у власності компанії; видачу регламентованих звітів для спеціаліста компанії та iншої iнформацiї за запитами (журналу реєстрації договорів, карток обліку операцій, довідок про укладені невиконані договори); видачу регламен­тованих звітних документів на друк (довідок про резерв компанії, довідок про укладені і виконані договори, карток обліку операцій, журналу реєстрації договорів).

Операціоніст бек-офісу за допомогою відповідних АРМів виконує всі операції, пов’язані з цінними паперами: облік, їх оформлення та надання по них інформації у вигляді звітності (для бух­галтера та у фінансову службу), складання відомостей за реєстром акціонерів. Операції з обліку можуть бути такими: реєстрація клієнта, консолідація акцій, облік руху акцій

Також передбачається робота з клієнтами стосовно отримання замовлень на проведення операцій з цінними паперами. Надалі ці замовлення передаються для виконання на АРМ «Біржа». Звітні відомості автоматично формуються на основі створених реєстрів клієнтів.

На АРМі «Біржа» проводяться операції, що пов’язані із зовнішньою діяльністю компанії на біржі. Тут здійснюються і фіксуються всі операції з купівлі-продажу цінних паперів, власних операцій компанії на торгах біржі. Після отримання замовлень встановлюється зв’язок з біржею і замовлення передається для виконання брокеру. В кінці кожного робочого дня після закінчення торгів формується підсумкова інформація.

АРМ спеціаліста з аналізу привабливості ЦП забезпечує отримання даних від емітентів про їх фінансовий стан; аналізує фінансовий стан емітента; забезпечує отримання даних з фондової біржі та позабіржових інформаційних систем про торги; аналізує привабливість цінних паперів; формує звітні відомості, таблиці, графіки (довідку про фінансовий стан емітента, довідку про котирування цінних паперів протягом певного періоду); формування портфеля цінних паперів на замовлення клієнта або для власних цілей.

Основними функціями, що виконуються на АРМі завідуючого фінансовою службою, є організація роботи відділу, облік і контроль виконання фінансового плану компанії. На початку фінансового року затверджується попередній фінансовий план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Похожие работы