Информационные системы финансово-инвестиционных компаний

і протягом року завідуючий стежить за його виконанням. У разі значних відхилень він інформує керівництво для прийняття подальших управлінських рішень.

2. Огляд програмного забезпечення фінансово-інвестиційної компанії

В Україні не існує стандартних або загальноприйнятих програмних продуктів, що автоматизують діяльність інвестиційних компаній. За кожною інвестиційною компанією залишається право вибору — розроблювати власну інформаційну систему або використовувати готові розробки, що є на ринку програмного забезпечення.

— «Система автоматизації операцій з цінними паперами «СФЕРА-4»» створена з урахуванням українського законодавства. Цей програмний продукт розроблено компанією «ЛоРент». «СФЕРА-4» підтримує роботу торговця цінними паперами на позабіржовому ринку та довільній кількості біржових майданчиків. У цій системі враховується специфіка роботи з фізичними особами. Вона призначена для виконання таких функцій: ведення бази даних суб’єктів ринку ЦП (клієнтів компанії, контрагентів, емітентів, реєстраторів, депозитаріїв та ін. );

— фіксація доручень для виконання угод, ведення журналу доручень;

— оформлення і фіксація договорів, їх умов;

— контроль виконання зобов’язань за договорами;

— облік зобов’язань по ЦП у кількісному та вартісному виразі;

— облік прав власності на ЦП;

— формування балансу по ЦП;

— облік руху грошових коштів;

— формування аналітичної інформації та ін.

Гелла-фондовий офіс — універсальна автоматизована система обліку і документообігу торговців цінними паперами, може використовуватися у бек-офісі інвестиційної компанії. Ця система цілком відповідає вимогам таких документів: Закону України «Про цінні папери та фондову біржу», «Правил здійснення торговцями комерційної та комісійної діяльності з цінних паперів» (затверджено наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23. 12

96 р. , № 331), «Порядку розрахунку показників ліквідності та фінансового стану торговців цінними паперами» (затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21. 03. 97 р. , № 3), «Порядку подання звітності торговцями цінними паперами» (затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10. 06. 97 р. , № 11/1).

Цей програмний продукт розроблений з використанням таких принципів обліку: облік ведеться по кожному структурному підрозділу компанії і її філій, а також по групі відділів компанії у цілому, у тому числі: облік по компаніях-нерезидентах; облік по взаємних фондах інвестиційної компанії; облік роботи представництв і агентів; планування відпрацьовування угоди здійснюється на основі призначуваних у момент укладення угоди етапів, наприклад: оплата, постачання, завершення угоди. Кожному етапу залежно від його економічного змісту ставиться у відповідність операція, що змінює стан заборгованостей і(чи) активів по грошах і(чи) цінних паперах. Крім цього, для кож­ної угоди можна планувати накладні витрати. Дати виконання етапів обчислюються від моменту укладення угоди з урахуванням вихідних і святкових днів. Система автоматично обчислює залишок суми при плануванні оплати (постачання) частинами; веде облік активів і зобов’язань, як таких що є в наявності, так і запланованих, виходячи з укладених угод; дає можливість переглянути по кожному синтетичному показнику список угод, що його зумовив, і за необхідності перейти до конкретних угод зі списку; автоматично обчислює собівар­тість за кожною угодою.

Завантаження початкової інформації в систему здійснюється шляхом конвертації інформації з файла звітності в ДКЦПФР. В

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Похожие работы