Информационные системы органов юстиции Украины

реєстру безоплатно.

Для забезпечення контролю за доступом до інформаційного фонду реєстру кожному користувачеві видається унікальний програмно-технічний ключ-ідентифікатор.

У разі внесення змін, доповнень або визнання таким, що втратив чинність, акта законодавства, відповідно до якого прийнято нормативно-правовий акт, орган, що видав цей нормативно-правовий акт, зобов’язаний у місячний термін внести до нього відповідні зміни, доповнення або визнати його таким, що втратив чинність, що підлягає державній реєстрації в описаному вище порядку.

Нормативно-правовий акт, рішення про державну реєстрацію якого скасовано, виключається з державного реєстру через 10 днів після ухвалення рішення про його скасування, а в разі оскарження цього рішення — з дня отримання реєструючим органом висновку за результатами розгляду скарги. Нормативно-правовий акт, виключений з державного реєстру, підлягає негайному скасуванню органом, що його видав.

2. 2. Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна

Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна — це комп’ютерна база даних, яка містить відомості про накладені заборони та арешти; зняття заборон та арештів; видані довідки про відсутність або наявність заборон та арештів.

Реєстр запроваджений у травні 1997 року

Мета створення реєстру — захист майнових прав та інтересів громадян і організацій шляхом накопичення та використання даних про заборону відчуження й арешти нерухомого майна юридичних та фізичних осіб. Реєстром користуються нотаріуси України та правоохоронні органи. На цей час реєстр охоплює понад 80 обласних та великих промислових міст, де здійснюється до 70 % операцій з нерухомим майном.

Реєстратори — державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви, приватні нотаріуси — приймають повідомлення про накладені (зняті) заборони та арешти від інших установ та осіб, які мають право накладати (знімати) заборони або арешти, вносять відповідні записи до реєстру й отримують довідки про відсутність чи наявність заборони або арешту щодо вчинюваних ними нотаріальних дій, а також видають такі довідки за письмовим запитом. Реєстратори несуть у повному обсязі відповідальність за помилки, яких вони припустилися під час реєстрації накладення або зняття заборон та арештів, надання довідок, а також за неправомірну відмову у внесенні записів до реєстру та в наданні довідок. Користувачі реєстру — державні нотаріальні контори та приватні нотаріуси, які уклали відповідні угоди з адміністратором, мають доступ до реєстру через комп’ютерну мережу, отримують довідки про відсутність або наявність заборони та арештів у зв’язку із вчиненням ними нотаріальних дій. Користувачі несуть у повному обсязі відповідальність за помилки, допущені ними при виготовленні довідок. Для роботи реєстраторові (користувачеві) надається ідентифікатор та пароль, при цьому визначаються виконавці, які будуть працювати з програмою (оператори). Факт встановлення програми та адреса розташування комп’ютерного робочого місця реєструються Держінформ’юстом. Підстави для внесення у реєстр відомостей про накладені заборони відчуження та арешти об’єктів нерухомого майна такі:

  • накладення заборони відчуження на об’єкт нерухомого майна державним або приватним нотаріусом, які є реєстраторами;
  • повідомлення про накладення заборони відчуження на об’єкт нерухомого майна державною нотаріальною конторою або приватним нотаріусом, які не є реєстраторами;
  • повідомлення посадової особи виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради про накладення заборони відчуження на об’єкт нерухомого майна;
  • повідомлення судових і слідчих органів про накладення арешту на об’єкт
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>