Информационные системы органов юстиции Украины

державних нотаріальних кон­тор, приватних нотаріусів та ІВЦУН. Первинні документи обліку такі:
  • у Міністерстві юстиції України — журнал реєстрації виданих свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю;
  • в управлінні юстиції — журнал реєстрації приватної нотаріальної діяльності; повідомлення відділу кадрів управління юстиції про призначення, переведення та звільнення державних нотаріусів; видаткова накладна на відправлення бланків (знаків) ІВЦУН (Держінформ’юстом); звіт про витрачання бланків; копії доповідних записок про викрадені бланки та знаки; акти про прийняття-передання або знищення зіпсованих, анульованих і дефектних бланків та знаків.

Управління юстиції до 10 числа кожного місяця в порядку, встановленому Міністерством юстиції України, надсилають Держ­інформ’юсту для ведення реєстру нотаріусів повідомлення про зміни в складі приватних нотаріусів і державних нотаріальних контор.

Державні нотаріальні контори та приватні нотаріуси щомісячно до 10 числа наступного за звітним місяця надсилають Держ­інформ’юсту звіти про витрачання бланків та знаків, у яких зазначаються серія, номери бланків і знаків, коди та дата їх витрачання.

ІВЦУН щоденно надсилає до Держінформ’юсту відомості про постачання бланків державним нотаріальним конторам і приватним нотаріусам.

Копії доповідних записок про викрадені бланки та знаки державні нотаріальні контори й приватні нотаріуси надсилають до Держінформ’юсту негайно в разі виявлення факту крадіжки.

Дані, що містяться в реєстрі, доступні для перевірки всім користувачам інформаційної мережі Міністерства юстиції України. Перевірка може здійснюватись за допомогою телефонного зв’язку з черговим адміністратором реєстру.

ІВЦУН, державні нотаріальні контори та приватні нотаріуси відповідають за своєчасність і вірогідність відомостей, наданих Держінформ’юсту для внесення до реєстру.

Держінформ’юст відповідає за своєчасність унесення та відповідність даних у реєстрі даним звітів державних нотаріальних контор і приватних нотаріусів та відомостям, наданим ІВЦУН.

2
4. Єдиний реєстр нотаріусів України

Єдиний реєстр нотаріусів України — це комп’ютерна база даних, у якій містяться відомості про нотаріальні округи, державні нотаріальні контори, державних та приватних нотаріусів України.

Реєстр введений у дію в серпні 1997 року. Мета створення реєстру — забезпечення упорядкування обліку державних та приватних нотаріусів України.

Ведення реєстру здійснює Держінформ’юст. Він несе відповідальність за зміст даних реєстру. Дані, що містяться в реєстрі (за винятком особових даних), доступні для перевірки всім користувачам інформаційної мережі Міністерства юстиції України. Інформація вноситься до реєстру на підставі повідомлень, що їх щомісяця надсилають Держінформ’юсту його філії. За своєчас­ність надання, повноту та вірогідність відомостей, що надаються філією Держінформ’юсту, відповідає директор філії. Повідомлення про внесення відомостей до реєстру повинно містити назву регіону, дату складання повідомлення, змістову частину повідомлення, посаду і прізвище особи, яка склала повідомлення.

Змістова частина повідомлення складається з реквізитів таких форм:

  1. «Прийом на роботу державного нотаріуса» — прізвище, ім’я, по батькові; номер свідоцтва про право на заняття нотаріаль­ною діяльністю та дата його видачі (якщо цих відомостей немає — причина їх відсутності); дата прийому на роботу; місце роботи (назва нотаріальної контори); посада; дата народження; домашня адреса та телефон (за згодою нотаріуса);
  2. «Звільнення державного нотаріуса» — прізвище, ім’я, по батькові; номер свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю; місце роботи (назва нотаріальної
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>