Информационные системы органов юстиции Украины

контори); посада; дата звільнення;«Переведення державного нотаріуса на іншу посаду в межах області (міста)» — прізвище, ім’я, по батькові; номер свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю та дата його видачі (якщо ці відомості відсутні — причина їх відсутності); дата переведення; нове місце роботи (назва нотаріальної контори); посада;«Переведення державного нотаріуса на нову посаду в межах нотаріальної контори» — прізвище, ім’я, по батькові; номер свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю та дата його видачі (якщо ці відомості відсутні — причина їх відсутності); дата переведення; місце роботи (назва нотаріальної контори); посада (нова);«Реєстрація приватної нотаріальної діяльності» — прізвище, ім’я, по батькові; номер свідоцтва про право на заняття нотаріаль­ною діяльністю та дата його видачі; номер реєстраційного по­свідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності та дата його реєстрації; нотаріальний округ; поштовий індекс та адреса розташування робочого місця; робочий телефон; дата народження; домашня адреса і телефон (за згодою нотаріуса); «Тимчасове припинення (призупинення) приватної нотаріаль­ної діяльності» — прізвище, ім’я, по батькові; номер свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю; дата, термін і підстава тимчасового припинення (призупинення) приватної нотаріальної діяльності;«Поновлення приватної нотаріальної діяльності» — прізвище, ім’я, по батькові; номер свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю; номер реєстраційного посвідчення; дата поновлення приватної нотаріальної діяльності;«Зміна адреси розташування робочого місця приватного нотаріуса (робочого телефону) в межах одного нотаріального округу» — прізвище, ім’я, по батькові; номер свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю; поштовий індекс та адреса розташування робочого місця (нового); робочий телефон (новий);«Зміна нотаріального округу приватного нотаріуса» — прізвище, ім’я, по батькові; номер свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю; нотаріальний округ (новий); поштовий індекс та адреса розташування робочого місця; робочий телефон;«Припинення приватної нотаріальної діяльності» — прізвище, ім’я, по батькові; номер свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю; дата і підстава припинення приватної нотаріальної діяльності (наказ начальника управління, наказ Міністра юстиції);

«Зміна прізвища нотаріуса» — колишнє прізвище, ім’я та по батькові; нове прізвище; номер свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю.

2.5. Єдиний реєстр доручень

Єдиний реєстр доручень, посвідчених у нотаріальному порядку — це комп’ютерна база даних, в якій здійснюється обов’яз­кова реєстрація посвідчених нотаріусами доручень на право користування та/або розпорядження майном, у тому числі транспорт­ними засобами, а також реєстрація припинення їх дії. Реєстр започаткований у травні 1998 року.

Метою створення реєстру є профілактика злочинів проти влас­ності завдяки нагромадженню та використанню нотаріусами, органами ДАІ та іншими правоохоронними органами відомостей про посвідчені доручення. Щоденно у реєстрі реєструється понад 7000 доручень. Реєстратори вносять записи про посвідчені доручення, про припинення дії доручень та перевіряють дійсність доручень через запити до реєстру.

Користувачі реєстру — державні нотаріальні контори, приват­ні нотаріуси та інші установи й організації, які уклали відповідні угоди з адміністратором, мають доступ до реєстру через комп’ютерну мережу, перевіряють дійсність доручень шляхом запитів до нього.

Установи та організації, яким може бути надано право користування реєстром (за умови, що перевірка дійсності доручень потрібна їм у зв’язку з виконанням покладених на них обов’язків і не порушує таємниці

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>