Информационные системы регистраторской деятельности

вартість акцій, дата емісії, дата та номер реєстрації, періодичність нарахування виплати дивідендів. Дані довідника формуються при заповненні «Картки емісійного рахунка».

Для прискорення введення інформації використовуються довідники «Операції по рахунках», «Види ЦП», «Типи власників рахунка». Довідник «Операції по рахунках» використовується в операціях з цінними паперами у разі вибору типу операції з рахунками і має поля «Код операції» та «Назва операції». Довідник «Види ЦП» використовується в операціях з цінними паперами при виборі виду цінного папера та має поля «Код виду ЦП», «Наз­ва виду ЦП», «Коротка назва ЦП». Довідник «Типи власників рахунка» використовується в реквізитах рахунків Депо для розшифрування фізичних і юридичних осіб. Довідник «Операції обтяження» використовується в операціях обтяження цінних паперів для вибору виду зобов’язання обтяження.

Відома на російському ринку програмного забезпечення си­стема ведення реєстрів «Реєстр» призначена для автоматизації обліку прав власності на ЦП, які випускають акціонерні товариства. Система дає змогу вести реєстри 99 емітентів і для кожного емітента уможливлює реєстрацію 99 випусків ЦП. Кількість акціонерів для кожного з емітентів обмежена не технічно, а через використання шестизначного коду акціонера, тому тільки це обмежує можливу загальну кількість зареєстрованих юридичних та фізичних осіб

Ця система створена на основі функціонального підходу до розроблення системи, тобто усі виконувані завдання розподілені за функціональними блоками, що взаємопов’язані між собою. Нижче наведено короткий опис усіх модулів, що утворюють програмний комплекс.

У стандартну поставку входить чотири модулі:

 • модуль адміністратора;
 • модуль роботи з акціонерами;
 • модуль глобальних операцій;
 • модуль швидкого введення;

Система дає змогу автоматизувати такі процеси:

 • ведення журналів юридичних та фізичних осіб, рахунків, операцій проведень по рахунках, виписки з рахунків, сертифікатів та запитів заінтересованих осіб;
 • реєстрацію акціонерів, відкриття рахунків та формування реєстрів;
 • друк необхідних звітних документів;
 • проведення глобальних операцій по всіх випусках ЦП;
 • швидке первинне формування реєстру;
 • формування квартальної звітності реєстратора.

Архітектура системи складається з таких модулів:

Модуль адміністратора — використовується для первинного настроювання системи та корекції її функціонування в процесі експлуатації. Це перший модуль, з якого необхідно починати працювати після установки системи. В модуль включені такі функції:

 • введення інформації про реєстратора та його філії;
 • реєстрація нових емітентів у системі та нових випусків ЦП;
 • настроювання та коригування довідників системи;
 • настроювання параметрів системи;
 • реєстрація нових користувачів та обмеження прав доступу.

Модуль швидкого введення використовується за необхідності ввести великі обсяги інформації за короткий термін. Така необхідність виникає у разі первинного формування реєстру або первинного розміщення нового випуску ЦП.

Модуль дає змогу формувати пакети вимог до реєстрації, контролювати в пакетному режимі внесені вимоги, реєструвати акціо­нерів, відкривати рахунки та проводити операції для груп акціонерів.

В модуль включені такі функції: введення пакета вимог для фізичних осіб; введення пакета вимог для юридичних осіб; пакет­на перевірка правильності введення; реєстрація перевірених груп акціонерів у реєстрі; відкриття рахунків для зареєстрованих груп акціонерів; проведення операцій з перереєстрації ЦП для груп акціонерів з відкритими рахунками.

Модуль реєстрації призначений для безпосереднього ведення

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14