Информационные системы регистраторской деятельности

журналу рахунків та записів у реєстрі. У модулі зібрані всі операції, необхідні для надійного обліку інформації щодо реєстру акціонерів та формування необхідних документів.

Модуль глобальних операцій призначений для проведення глобальних операцій по усіх випусках ЦП або по всіх емітентах. В модуль включені такі функції:

1.  Фіксація реєстру на будь-яку дату — надається можливість зафіксувати реєстр будь-якого емітента на будь-яку дату в минулому, при цьому буде повністю відновлений стан реєстру на цю дату та буде можливість сформувати документи за реєстром на цю дату.

2.  Нарахування дивідендів — надається можливість нарахування дивідендів по будь-якому емітенту та окремо по кожному випуску ЦП. Стан рахунків з нарахованими дивідендами можна зафіксувати та зберегти в окремому файлі. При розрахунку дивідендів можна вказувати різні варіанти оподаткування для різних типів акціонерів.

3.  Дроблення/консолідація випуску — надається можливість розділення всього випуску цінних паперів на певну кількість, чи об’єднання випуску зі зменшенням кількості ЦП на рахунках та відповідним збільшенням номіналу ЦП. У разі проведення цих операцій система проводить автоматичний контроль можливості їх здійснення та видає рекомендації щодо випуску.

4.  Конвертація випуску — надається можливість проводити конвертацію одного випуску ЦП в інший. При здійсненні операції перевіряється можливість її проведення і в окремому файлі зберігається попередній стан реєстру.

5.  Вивантаження реєстру емітента — надається можливість вивантажити усю інформацію щодо емітента в окремий файл у разі розірвання договору емітента та реєстратора. Можливе також проведення зворотної операції у разі відновлення договору.

6

 Експорт реєстру емітента — перенесення інформації про емітента в окремий файл без видалення інформації з бази даних.

7.  Завантаження реєстру емітента — відновлення раніше вивантаженої або експортованої інформації про реєстр емітента.

8.  Формування документів за глобальними операціями.

Довідники ведуться в системі для прискорення введення та редагування даних, а також для зменшення кількості помилок оператора. Довідники являють собою таблиці з найвживанішими допоміжними даними та використовуються або для прискорення введення даних користувачем, або для класифікації даних. Си­стема поставляється із заповненими довідниками, дані в яких охоплюють всі найчастіше вживані сполучення. Всі довідники уможливлюють редагування, добавлення чи знищення записів. Для надійної та тривалої роботи системи її адміністратор має своєчасно поповнювати всі довідники. У системі передбачені довідники з: плану рахунків, МФО, кодів країн, кодів регіонів, типів власників рахунків, документів, посад, видів операцій, документів по операціях, видів виписок, видів ЦП, стану сертифікатів, стану виписок, типів запитів, результатів запитів.

Система дає змогу організовувати такий доступ до неї, за якого кожний користувач отримує встановлені права, що визначають його повноваження (дії над системою, які він може виконувати). Для кожного користувача створюється реєстраційний запис, що ідентифікує користувача в системі. Кожен реєстраційний запис відповідає певній групі користувачів, що вибирається за реєстрації користувача. Надалі права користувача визначаються належністю до групи. Система поставляється з такими визначеними групами:

  • адміністратор;
  • контролер;
  • операціоніст;
  • переглядач.

Найвищий пріоритет має група «адміністратор». Тільки користувачі, зареєстровані в цій групі, мають право добавляти та знищувати реєстраційні записи користувачів системи. Користувач-адміністратор має право на виконання будь-яких дій над си­стемою. Найнижчий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14