Информационные системы регистраторской деятельности

пріоритет має група «переглядач». Такі користувачі мають можливість тільки прочитувати (переглядати) об’єкти програми. «Контролер» має право редагувати існуючі записи, добавляти нові та знищувати старі. «Операціоніст» може добавляти та редагувати записи, але не має права їх знищувати. Інформація про зареєстрованих користувачів, наявні групи та паролі міститься в спеціальному файлі. При установці системи цей файл записується в каталог, в якому встановлюється система реєстру.

Система підтримує кілька способів нарахування дивідендів: грошима, цінними паперами (капіталізація дивідендів) та з частковою капіталізацією дивідендів. Для нарахування дивідендів необхідно спочатку зафіксувати стан реєстру на певну дату. Операція фіксування обов’язково має передувати усім іншим операціям з нарахування дивідендів. У результаті цієї операції буде сформована тимчасова таблиця, в якій будуть міститися прізвища усіх осіб, що мають право на отримання дивідендів по вибраному випуску ЦП. Після формування списку на отримання дивідендів, його можна роздрукувати за групами за видом отримання дивіден­дів. Після роздруковування сформованого списку до отримання дивідендів необхідно ввести ставки оподаткування по всіх групах акціонерів, для яких будуть нараховуватися дивіденди. Після введення ставок податку у відкриті форми ці ставки будуть присвоєні всім акціонерам, які попали у вибірку. Операцію призначення ставок податку необхідно провести для всіх типів власників. Для номінальних утримувачів ставку податку треба вказати рівною нулю у разі, якщо номінальний утримувач сам здійснює розрахунок податкових відрахувань для своїх утримувачів. Після призначення ставок податків слід заповнити поле ставки податку в журналі нарахування дивідендів

Після призначення ставок податків для всіх типів акціонерів можна виконати операцію з розрахунку дивідендів. Система здійснює розрахунок дивідендів та видає повідомлення про це на екран. Розраховані дивіденди формуються в журнал дивідендів. Журнал дивідендів — це таблиця, в якій відображається список акціонерів, на рахунки яких будуть нараховані дивіденди. Для формування журналу необхідно виконати спочатку операцію фіксації реєстру, а потім провести операцію з формування журналу дивідендів. У журнал дивідендів попадають ті особи, яким надано право отримання дивідендів по рахунках (див. модуль роботи з акціонерами). При цьому, якщо одній особі надано право отримувати дивіденди по кількох рахун­ках, то вона з’явиться в журналі із загальною кількістю акцій.

У журналі дивідендів виводиться така інформація:

  • власник — ПІБ акціонера чи особи, яка має право отримувати дивіденди;
  • кількість — сумарна кількість акцій по рахунках акціонерів;
  • нарахована — сума нарахованих дивідендів;
  • % — відсоток голосів, розраховується для акцій з правом голосу;
  • сума податку — сума нарахованого податку по рахунках акціонерів;
  • до виплати — сума, яка має бути виплачена акціонеру.

Перед проведенням зборів акціонерів з реєстру акціонерів фор­мується журнал голосів. Журнал голосів — це таблиця, в якій відображається список акціонерів, сформований для проведення зборів. В нього попадають ті особи, яким надано право голосування на зборах акціонерів (див. модуль роботи з акціонерами). В тому разі, якщо одній особі надано право голосу по кількох рахунках, то вона з’явиться в журналі із загальною кількістю голосів. У системі обумовлено, що одна акція дорівнює одному голосу.

В журналі голосів відображається така інформація:

  • власник — ПІБ акціонера чи особи, яка має право голосу;
  • кількість — сумарна кількість голосів по рахунках акціонерів;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14