Информационные системы регистраторской деятельности

дату і момент одержання реєстратором документів, що є підставою для внесення запису до реєстру);

в) документ (и), що є підставою для внесення запису до реєстру; г) тип операції з цінними паперами;

д) ім’я (найменування) особи, що вноситься до реєстру, із зазначенням того, є вона номінальним власником чи власником-заставоутримувачем, і номер її особового рахунка; е) кількість і вид цінних паперів, що враховуються на рахунку зареєстрованої особи, або обтяжених зобов’язаннями;

ж) реєстраційний журнал ведеться по кожному виду оголошених емітентом іменних цінних паперів.

Як можна легко помітити з визначення реєстраційного журналу, він є основою системи ведення реєстру, тому що містить основну сукупність даних, які забезпечують ідентифікацію зареєстрованих осіб і облік їхніх прав стосовно цінних паперів, зареєстрованих на їхнє ім’я, що цілком відповідає визначенню системи ведення реєстру. 2. Ведення особових рахунків зареєстрованих осіб.

3. Ведення особових рахунків зареєстрованих заставоутримувачів. Відкриття особового рахунка зареєстрованої особи відбувається на третьому етапі оброблення документа-підстави. 4. Ведення обліку цінних паперів на рахунках емітента, пов’я­заних із проведенням глобальних операцій і операцій щодо викупу й погашення цінних паперів.

5.  Ведення журналу обліку виданих, погашених і зниклих сертифікатів (у разі випуску документарних цінних паперів)

6. Ведення обліку запитів, отриманих від зареєстрованих осіб і зареєстрованих заставоутримувачів і відповідей по них, включаючи відмовлення від перереєстрації прав власників і номінальних власників іменних цінних паперів у реєстрі. 7. Ведення обліку нарахованих доходів по цінних паперах.

Нарахування доходів по цінних паперах є однією з операцій у реєстрі, і відповідно до концепції програмного забезпечення здійснюється реєстрація, передавання для оброблення і виконується відповідна операція на підставі документа, що підтверджує факт нарахування доходів. Процес нарахування доходів супроводжується формуванням відомостей на виплату доходів з урахуванням відрахувань прибуткового податку і передаванням з дорученням емітента повідомлень у податкову інспекцію відпо­відно до установленої форми звітності.

3. Огляд програмного забезпечення реєстраторської діяльності

Наявність ефективного програмного забезпечення для повної автоматизації функцій, що виконує реєстратор операцій, та формування вихідних документів відповідно до вимог чинного законодавства є необхідністю. Питання щодо вибору програми для ведення реєстру є досить складним і відповідальним для реєстраторів з таких причин: недостатності інформації про існуюче програмне забезпечення для ведення реєстрів; відсутності єдиних норм і стандартів для програм з ведення реєстрів власників цінних паперів.

Для допомоги реєстраторам і емітентам у компетентному виборі програм, а також для того, щоб підтвердити показники якості програмного продукту, проводиться добровільна сертифікація програмного забезпечення ведення реєстру.

  • Зазначимо, що повнофункціональний програмний продукт має забезпечувати: початкове формування реєстру або його частини (на підставі проспектів емісії, первинного розміщення акцій), введення інфор­мації про види, категорії, кількість акцій у даному випуску
  • та ін. ;
  • коригування інформації про випуск цінних паперів унаслідок глобальних або корпоративних операцій над випуском цінних паперів (сплету, зворотного сплету, конвертації, нарахування дивідендів);
  • ведення особових рахунків та рахунків депо акціонерів, на яких обліковується інформація по кожному акціонеру щодо акцій, які йому належать;
  • реєстрацію переходу права власності на цінні папери з веденням історії цих операцій;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14