Информационные системы регистраторской деятельности

автоматичне формування для надання акціонеру виписки з реєстру або рахунку — депо інвестора. На ринку програмного забезпечення існує багато програмних продуктів для автоматизації діяльності реєстраторів. Розглянемо деякі з них.

Автоматизована система «Гелла-реєстр 6. 0» — це найефектив­ніша система для реєстроутримувача. Ця програма належить до універсальних систем. У ній немає жодних обмежень на кількість рахунків, емітентів чи робочих станцій у мережі. Ця програмний продукт повністю відповідає українському законодавству. Си­стема автоматично заповнює всі обов’язкові журнали, формує необхідні вхідні й вихідні документи, автоматизує всі стадії роботи із сертифікатами, веде облік фінансів реєстроутримувача, складає квартальну звітність у Комісію з цінних паперів та фондового ринку. Система спроектована і розроблена в 1999—2000 ро­ках згідно з «Положенням про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів № 60» з метою забезпечення не тільки формальної відповідності вимогам Української нормативної бази, а й практичного застосування її вимог Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку під час проведення перевірок реєстроутримувачів. На сьогодні програму використовує більше ста незалежних реєстраторів України. У програмі ретельно вивірена на відповідність вимогам нормативної бази сукупність реквізитів вхідних і вихідних документів, журналів, анкет, рахунків, журналів і реєстрів. Логіка роботи «від запиту» не дає змоги проводити операції комплексно, що призводить до порушення існуючих вимог і однакового виконання для всіх операцій, проведених реєстроутримувачем. При здійсненні будь-якої операції залежно від її виду автоматично заповнюються відповідні журнали (журнал запитів, адміністративних операцій, записів, сертифікатів, вхідних і вихідних документів, підтвердження підпису)

Підтримується облік нумерованих цінних паперів, операції по цінних паперах з конкретним діапазоном номерів, перенумерація випуску і роздруковування номерів цінних паперів з тильної сторони сертифікатів. Система «Гелла-реєстр», акумулює досвід ведення реєстрів, побажання і рекомендації багатьох реєстроутримувачів. Даний програмний продукт має усі функції, необхідні незалежному реєстратору для надання послуг емітентам і для виконання вимог державних органів. Система містить велику кількість додаткових функцій з формування реєстру, пакетного введення інформації, групових операцій, обміну інформацією з номінальними власниками, обліку спільного володіння, нарахування і обліку доходів по цінних паперах. План рахунків побудовано у такий спосіб, що дає змогу гнучко перебудовувати систему під конкретні вимоги реєстратора. Система містить велику кількість заповнених довідників, які користувач може коригувати і доповнювати. Разом із системою поставляються стандартні шаблони запитів, що служать для виконання всіх основних операцій, які зустрічаються в практичній роботі реєстроутримувача. Кількість шаблонів досить значна й включає шаблони вхідних і вихідних докумен­тів: анкет акціонерів, виписок, сертифікатів, свідчень про знерухомлення, реєстрів та ін. За необхідності користувач має можливість, шляхом створення нових шаблонів або модифікування існуючих, настроїти систему під специфічні бізнес-правила.

— Багатовимірна класифікація осіб, зареєстрованих у системі, і широкі можливості щодо застосування різних фільтрів відкривають необмежені можливості для добору й групування інформації, що міститься в системі реєстру. Фільтри, що застосовуються до інформації, зберігаються в системі й дають змогу швидко переходити до часто використовуваних вибірок. Виконання операцій у системі реєстру може проводитись різними шляхами залежно від типу операції. Для спрощення технології роботи з системою в програмі передбачене однотипне виконання операцій. Інтерфейс системи дає змогу здійснювати всі операції: через виконання запиту чи групи запитів. В систему включені додаткові види розрахунків, що застосовуються для автоматизації розрахунків за надані реєстратором

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14