Информационные системы регистраторской деятельности

З використанням програми «ВЕПР» реєстратор може організувати свою роботу як єдиного центру реєстрації з можливістю взаємодії зі своїми регіональними трансферт-агентами.

Система функціонує як розподілений банк даних з автоматичною підтримкою актуальності центральної і регіональної баз даних з використанням механізму реплікацій за допомогою електронної пошти.

Програмний комплекс «ВЕПР» забезпечує єдиний інформаційний простір для спільної роботи центрального реєстратора (ЦР) і його трансферт-агентів (ТА). Функціями системи передбачене централізоване ведення реєстру власників цінних паперів.

Основними функціями програмного комплексу для центрального реєстратора є:

— формування і ведення електронної системи реєстру емітента;

— ведення нормативно-довідкової інформації (кодифікаторів, класифікаторів, словників, довідників); актуалізація центрального реєстру і реєстрів ТА за допомогою обміну даними; формування реєстрів власників ЦП на дату обліку; облік нарахованих і виплачених доходів по ЦП; оброблення стандартних і довільних запитів до системи реєстру; формування стандартних і довільних довідок та документів; формування звітів перед державними органами; облік доходів від реєстраторської діяльності центрального і всіх підлеглих підрозділів реєстратора; архівування, збереження та відновлення документів, що є підставою для формування і внесення змін до реєстру; захист інформації реєстру від несанкціонованого доступу; ведення системи архівування, збереження та відновлення інформації реєстру; облік, контроль і визначення допустимих видів діяльності піпорядкованих підрозділів; формування і друк квартальних звітів реєстратора ДКЦПФР.

Основними функціями програмного комплексу для трансферт-агента є:

— формування і ведення електронної системи реєстру емітента; ведення нормативно-довідкової інформації (кодифікаторів, класифікаторів, словників, довідників); актуалізація центрального реєстру і реєстрів трансферт-аген­та за допомогою обміну даними; формування реєстрів власників ЦП на дату обліку; облік нарахованих і виплачених доходів по ЦП; оброблення стандартних і довільних запитів до системи реєстру; формування стандартних і довільних довідок і документів; формування звітів для подання до державних органів; облік доходів від реєстраторської діяльності центрального і всіх підпорядкованих підрозділів реєстратора; облік документів, що є підставою для формування і внесення змін до реєстру; захист інформації реєстру від несанкціонованого доступу; архівування, збереження і відновлення інформації реєстру; облік, контроль і визначення допустимих видів діяльності підпорядкованих підрозділів; формування і друк квартальних звітів реєстратора ДКЦПФР.

Програма функціонує у операційному середовищі MS Wіndows 95/98/NT/2000, важлива частина розроблена з використанням Power Buіlder 6. 0, СКБД — Sybase SQL Anywhere.

Програмно-технологічний комплекс ведення електронного депозитарію «Реєстр АТ» призначений для депозитарного обслуговування емітента. Комплекс забезпечує збереження, облік і обслуговування обороту цінних паперів замовника, а також ведення реєстру власників цінних паперів, відповідно до норм чинного законодавства

За допомогою програмно-технологічного комплексу «Реєстр АТ» надійно і наочно реалізуються такі базові операції:

1. Відкриття рахунків депо клієнтам депозитарію, емітентам цінних паперів, юридичним та фізичним особам.

2. Реєстрація випусків цінних паперів.

3. Виконання проведень за рахунками депо.

4. Розрахунок і видача дивідендів за кожним випуском цінних паперів, що належать клієнту.

Адміністратори й оператори програмно-технологічного комплексу «Реєстр АТ» мають бути зареєстрованими, мати свій пароль і код доступу в систему. Виклик програмно-технологічного комплексу «Реєстр АТ» здійснюється після введення коду і пароля користувача, при цьому в рядку «Код» з’являється прізвище, ім’я,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14