Информационные системы регистраторской деятельности

побатькові (ПІБ) адміністратора або оператора.

Після правильно введеного коду і пароля користувач одержує право доступу в операційне середовище депозитарію.

Робота з документами в програмних засобах здійснюється за допомогою діалогів, що мають однакову структуру. Вхід у діалог відбувається за допомогою пунктів меню. Головне меню містить такі пункти: «Операції» — включає діалогові операції з акціями, операції обтяження, розрахунок дивідендів, архівацію.

«Картотека» — призначена для ведення картотеки рахунків власників акцій, уповноважених осіб власників; перегляду стану рахунків депо, операцій, дивідендів, сертифікатів; формування списків і підготовки до зборів акціонерів; перегляду поточного архіву в різних розрізах: карток, рахунків депо, операцій, дивіден­дів, операцій обтяження, сертифікатів. «Довідники» — призначений для введення, коригування, збереження і видалення довідкових даних.

«Сервіс» — надає користувачу додаткові можливості (допомогу, калькулятор, щоденник).

«Настроювання» — дає змогу користувачу настроювати основні кольори системи, змінювати керуючі опції друку, настроювати драйвери.

У разі вибору пункту «Операції» користувач може переглядати статистичну інформацію щодо рахунків депо. На цих рахунках обліковуються операції, що виконуються з акціями: купівля, продаж, застава. У режимі «Картотека» для користувача відкриваються рахунки Депо, на які необхідно зарахувати цінні папери, а також рахун­ки Депо уповноважених представників. Кожному новому клієнту присвоюється порядковий номер рахунка Депо за наскрізною нумерацією

У разі вибору пункту «Картки» на екрані з’являється вікно для заповнення «Картки рахунка депо» власників цінних паперів і уповноважених осіб власників рахунка. У картку акціонера заноситься така інформація: характеристика власника ЦП (прізвище, ім’я, по батькові або повна назва юридичної особи; тип власника (фізична чи юридична особа); документ, що засвідчує особистість (код документа, серія, номер, дата видачі, ким виданий); громадянство (країна реєстрації); адреса; телефон; банківські рек­візити; спосіб одержання дивідендів; дата відкриття; номер рахунка депо; уповноважена особа; номер рахунка Депо акціонера; код оператора; дата введення. «Картка рахунка Депо» реєструється в «Журналі реєстрації карток рахунків Депо»

Електронна форма документа «Картка емісійного рахунка» містить такі реквізити: код виду ЦП, номер випуску, оголошена емісія, дата емісії, зареєстрована емісія, дата реєстрації, номер реєстрації, номінальна вартість ЦП, періодичність виплати дивідендів.

Режим «Стан рахунків депо» призначений для перегляду статистичної інформації щодо емісійних рахунків акціонерного товариства. Введення та коригування нормативно-довідкової інформації здійснюється у режимі «Довідники». У програмі використовуються такі довідники:

Довідник «Документи» використовується у разі внесення інформації в реквізити рахунків депо для розшифровування типу документа і містить поля «Код документа» та «Назва документа». Довідник «Філії» використовується в реквізитах рахунків Депо для вибору підрозділів (філій) акціонерного товариства, що проводять операції з цінними паперами і рахунками Депо. Довідник містить такі поля: «Код філії (підрозділу)», «Назва філії (підрозділу)». Довідник «Банки» використовується в реквізитах рахунків Депо для зазначення банківських реквізитів клієнта; містить поля: «Код банку», «Філія банку», «Назва банку». Довідник «Оператори» використовується для реєстрації користувачів, що мають доступ до роботи з депозитарієм. Довідник містить поля: код співробітника, ПІБ, дата останньої роботи, пароль, рівень доступу (оператор, адміністратор).

Довідник «Цінні папери АТ» надає можливість звернутися до масиву випусків цінних паперів. Довідник містить такі дані: вид ЦП, номери випуску, оголошена й зареєстрована емісії, номінальна

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14