Информационные системы судебных органов

торгових марок та імен доменів Всесвітньої організації з інтелектуальної власності WІPO.

Основні завдання інформатизації органів судової влади такі:

1) забезпечення збирання інформації з питань судового розгляду від першоджерел в електронній формі;

2) підготовка, узгодження, виготовлення і передавання в електронній формі підтримуючих і реєструючих документів судочинства за єдиними правилами в усіх інстанціях;

3) організація внутрішнього і зовнішнього електронного документообігу;

4) систематизація архівного збереження електронних докумен­тів за єдиними правилами їх збереження, пошуку і використання у системі органів судової влади;

5) інформаційна підтримка прийняття рішень голів судів і керівництва державної судової адміністрації;

6) збирання та оброблення судової статистики;

7) передавання та оброблення електронних даних з організаційного, фінансового, матеріально-технічного, кадрового та інших видів забезпечення діяльності судів;

8) контроль виконання директивних документів у системі державної судової адміністрації.

Виконання зазначених завдань матиме такі позитивні наслідки:

 • підвищення оперативності збирання та оформлення судових документів під час підготовки і слухання справ;
 • скорочення термінів розгляду карних і цивільних справ;
 • формування єдиної інформаційної технології судового діловодства та електронного документообігу, а також оброблення судової статистики зі скороченням часу на листування та передавання інформації;
 • забезпечення швидкого доступу суддів і співробітників апаратів судів до великого обсягу актуальної і точної інформації з чинного законодавства і правозастосовної практики;
 • підвищення повноти і вірогідності інформації, скорочення термінів її подання до центрального апарату державної судової адміністрації із судів і територіальних управлінь;
 • підвищення оперативності збирання та оброблення судової статистики із забезпеченням об’єктивного аналізу правозастосов­ної практики, структури правопорушень і напрямків криміналізації суспільства;
 • підвищення ефективності кадрового, організаційного, матеріально-технічного і ресурсного забезпечення діяльності судів зі створенням інструмента інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень у всіх сферах забезпечення судової діяльності;
 • підвищення якості судових документів;
 • підвищення оперативності реагування на звертання суддів і громадян до державної судової адміністрації;
 • підвищення оперативності інформаційної взаємодії судів з Верховним Судом України, державною судовою адміністрацією, слідчими органами, прокуратурою, Міністерством юстиції, органами державної влади.

2. Інформаційні технології в діяльності Верховного Суду України

Базою впровадження інформаційних технологій у Верховному Суді України є локальна комп’ютерна мережа, яка на даний момент поєднує на основі оптоволоконних каналів два адміністративні будинки суду і забезпечує групову роботу та спільне використання мережних ресурсів і баз даних майже двома сотнями користувачів — суддями й працівниками апарату. Кожне робоче місце оснащене засобами роботи з електронною поштою і має доступ до глобальної мережі Інтернет. Створено можливості використання цих ресурсів іншими судами України. Зважаючи на значні методичні труднощі та великий обсяг робіт, упровадження нових інформаційних технологій відбувається крок за кроком введенням у дію та поступовим розвитком окремих інформаційних систем, які в перспективі складатимуть єдину інформаційну систему Верховного Суду України. Серед них мож­на назвати наступні.

 • Автоматизована система судового діловодства «КАРС», розроблена і введена в експлуатацію у 1998 році у Верховному Суді України спільно з науково-виробничою фірмою «КІМ». Сис­тема охоплює весь цикл діловодства за скаргами і
1 2 3 4 5 6 7 8 9