Информационные системы судебных органов

зверненнями від їх надходження до накопичення в архіві Верховного Суду України та передачі матеріалів до Державного комітету архівів України. Система «КАРС» автоматизує процес реєстрації скарг, який полягає у виконанні роботи з ідентифікації скарги («розмітка») та у формуванні відповідного провадження («заведення»). До бази даних вводяться відомості про номер провадження, дату заведення, суд, рішення якого оскаржується, головуючого засідання в першій інстанції, сторони або засудженого (прізвище, ім’я та по батькові, назва юридичної особи), статті, міру покарання, для неповнолітніх — дату народження. У процесі розгляду скарги (для першої інстанції — справи) в базу даних вводиться така інформація: категорія скарги (касаційна скарга, касаційне подання, окрема скарга, окреме подання, окрема скарга (подання) на постанову про застосування заходів адміністративного стягнення); дата, на яку призначено розгляд скарги у Верховному Суді України; дата передачі справи судді; прізвище судді, якому передано справу на розгляд. Вноситься вся інформація про перенесення дати розгляду справи та направлення на дооформлення. Після завершення процесу розгляду скарги (справи) і винесення відповідного рішення фіксуються результати її розгляду (знято з розгляду, відкликано, направлено до обласного суду тощо). До бази даних заноситься повний текст рішення чи ухвали. Система «КАРС» оснащена засобами пошуку. За будь-якими даними, що попередньо були внесені в базу, можна здійснити пошук потрібного провадження або дати відповідь, що подібна скарга у Верховному Суді не розглядалась. У результаті впровадження цього програмного комплексу поліпшились умови праці секретарів (у роботі стали непотрібними великі та маленькі картки, шафи для їх зберігання), підвищилась якість роботи секретаріату, зникла проблема дублювання карток. Для автоматизації роботи архіву та процесів взаємодії канцелярій із ним розроблено підсистему «Архів»
Система забезпечує як щорічну передачу проваджень на зберігання в архів із канцелярій, так і щоденну взаємодію. У першому випадку описи проваджень, які передаються до архіву, автоматично створюються засобами системи, що значно полегшує і прискорює роботу фахів­ців канцелярій, оскільки тепер не треба виконувати досить громізд­ку машинописну роботу зі створення цих описів. Система також веде облік тих проваджень, які на момент передачі в архів знаходяться у процесі розгляду. Усе це сприяє більш чіткому і правиль­ному виконанню зазначених робіт. Щоденна робота канцелярій з архівом пов’язана з веденням шести журналів, у яких фіксуються дані запитів до архіву і результати пошуку проваджень у ньому. У підсистемі «Архів» використовується один електронний журнал, і при цьому розмежовуються права доступу до даних з того чи іншого робочого місця. Таке розмежування прав забезпечує відповідальність кожного працівника за внесення, зміну і використання даних про переміщення провадження від одного робочого місця до іншого. Впровадження системи «Архів» значно зменшило сумарну кіль­кість операцій, які виконуються працівниками, і чисельність звернень до архіву, оскільки відразу при розмітці в канцелярії можна одержати відповідь, де знаходиться дане провадження.

Усе це разом сприяє скороченню часу, що минає з моменту надходження скарги до її розгляду. Система «КАРС» оснащена засобами, призначеними для підтримки роботи відділу прийому громадян — робоче місце «Прийом громадян». Впровадження цієї підсистеми значно полегшує і прискорює роботу працівників відділу, оскільки система дає змогу здійснювати пошук інформації про скаргу чи заяву громадян у Верховний Суд України без звернення до канцелярій та одержувати інформацію про будь-яке провадження незалежно від того, де воно міститься

1 2 3 4 5 6 7 8 9