Информационные системы судебных органов

— у канцелярії чи в архіві, а також про існування даного провадження, місце його знаходження, стадії розгляду, переглядати перелік і текст документів, що є в даному провадженні. У рамках системи «КАРС» вирішено задачу автоматизованого збирання статистичних даних для формування затвердженої Міністерством юстиції України статистичної звітності, досліджено процес нагромадження статистичних даних у судових колегіях, на підставі процесуальних норм та інструктивних матеріалів розроблено чіткі правила занесення інформації до бази даних. Слід зазначити, що впровадження автоматизованої системи статистичної звітності істотно скоротило час формування відповідних таблиць. Наприкінці півріччя на виконання цих робіт витрачається лише п’ять хвилин роботи комп’ютера. Такий результат особливо відчутний під час формування звітності за розгля­дом кримінальних скарг (при паперовій технології на виконання цієї роботи відводилося два тижні). Подальша робота з розширення функціональних можливостей системи «КАРС» полягає у формуванні автоматизованих засобів ведення журналів обліку, засобів формування внутрішніх статистичних форм та довідок, автоматизації процесу розподілу скарг для розгляду. Система планово-економічного відділу «Радамант», розроблена спільно з НДЦ «КроКус» кафедри спеціалізованих ком­п’ютерних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Система «Радамант» призначена для підтримки процедур складання плану бюджету та аналізу його виконання, автоматизації статистичної звітності, створення баз даних для збереження архівної інформації про фінансові операції. У системі створено такі АРМ: економістів кожного структурного підрозділу Верховного Суду
АРМ призначені для первинного введення та коригування проекту видатків відповідного відділу, розподілу їх у часі, аналізу фактичного використання видатків, порівняння плану видатків із фактичним використанням коштів. АРМ економіста планово-економічного управління доповнюється функціями зі збирання даних від інших структурних підрозділів; працівників планово-бюджетного управління для формування плану видатків, що полягає в нагромадженні інформації, внесеної відділами та управліннями, коригуванні одержаної інформації та аналізі формування проекту видатків; планово-бюджетного управління для формування розпису видатків — нагромадження інформації, внесеної відділами та управліннями, коригування одержаної інформації щодо розподілу видатків у часі, ведення журналу змін у затвердженому розподілі видатків у часі, аналізу формування цього розподілу (аналіз видатків полягає у створенні засобів введення та накопичення платіжних доручень, а також аналізу фактичного використання коштів); керівника планово-бюджетного управління для здійснення автоматизованого формування проекту видатків, порівняння цього проекту з фактичним використанням коштів;

адміністратора системи для забезпечення додержання прав доступу користувачів до тієї чи іншої інформації, розподілу та перерозподілу функцій між користувачами системи. База даних системи «Радамант» містить багато довідників, класифікаторів (товарів, послуг, штатних одиниць), що робить систему дуже зручною і гнучкою в користуванні.

  • Система «КАДРИ Верховного Суду України», розроблена ТОВ «МККУ-Мережі» для ведення кадрового обліку в управлінні кадрів. Ця система складається з таких підсистем: підсистема ведення особових карток дає змогу оперативно, не звертаючись до паперового варіанта, переглянути будь-яку інформацію з особової справи (посада, оклад, надбавка, ранг, клас, відомості про рішення кваліфікаційної комісії, стаж, відпустки, лікарняні та ін. ). Вона функціонує з урахуванням специфіки ведення особових справ у Верховному Суді України, тобто відокремлює ведення кадрового обліку суддів і працівників апарату. Разом з тим система підтримує експорт-імпорт даних із системи «Картка» Головного управління державної служби України, що спрощує кадровий облік державних службовців у разі зміни місця роботи;
  1. підсистема «Штатний розпис» дає змогу вести штатний розклад установи (чинний на сьогоднішній день), а також його архів.
1 2 3 4 5 6 7 8 9